Utrader Bilgilendiriyor: Mikro İhracat I

Mikro İhracat I

Kavram Olarak E-ihracat

Literatürde net olarak tanımlanamayan e-ihracat; yabancı ülkelerdeki müşterilerden siparişlerin çevrimiçi olarak alınması ve işlenmesi uygulaması olarak bilinmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi, e-ihracatı, ürünlerin online satış kanalları (internet sitesi, elektronik pazaryerleri, Instagram, Facebook vb.) üzerinden yurt dışında bulunan bireysel müşterilere satılması ile gerçekleştirilen ticaret olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de Ticaret Bakanlığı ise e-ihracatı uzaktan iletişim araçlarıyla (internet, telefon vb.) doğrudan yapılan satışları ve bir aracı platform aracılığıyla yapılan satışları kapsadığını ifade etmektedir.

Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de, mikro ihracat olarak adlandırılan e-ihracatta e-kavramının sayısal tanımının kullanıldığı görülmektedir.

Türkiye’de Mikro İhracat Düzenlemeleri

2009 tarihli 5911 Sayılı Kanun ile 4458 sayılı Kanunun Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri başlığı altındaki 225 inci maddesine şu ifade eklenerek Türkiye’de e-ihracat mevzuat altyapısı oluşturulmuştur: “Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.”

2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı ile de; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1.500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyalarda hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği karara bağlanmıştır. Ocak 2010 Tarihli Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1) ile de bu şekilde olan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bugüne kadar mikro ihracatın sınırlarına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. 20 Temmuz 2011 tarihli 28000 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3) ile sınır brüt 150 kilograma ve değer 7500 Avro’ya yükseltilmiştir. Son olarak 29 Haziran 2019 da 30816 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile sınır 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşyalar olarak belirlenmiştir.

Mikro İhracatın Avantajları

* İhracatçı birliği onayının aranmaması hem bürokrasiyi hem de maliyeti azaltmaktadır.

* Yetkili ve lisanslı mikro ihracat kargo şirketleri gönderilerin gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkilidirler. Bu nedenle gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz. Ayrıca yetki kullanılırken noter tasdikli vekâletname ibrazı gerekmez.

* Mikro ihracata Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından teşvikler verilmektedir.

* Mikro ihracat için şahıs şirketi kurmak yeterlidir.

* Mikro ihracatçı şahıs firmalarına mikro ihracat kapsamındaki gelirlerinin %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.

* KDV iadesi talebinde bulunulabilir.

* Mikro ihracat işlemlerinde bedellerin Türkiye’ye getirilme ve TL’ye çevrilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Türkiye’nin imzaladığı ticaret anlaşmaları mikro ihracat için de geçerlidir.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 23.01.2024

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.