Çalışma Kurulu

A. Akademi İle İlişkiler Takımının Temel Faaliyet Alanı

Akademi İle İlişkiler Takımı, üniversiteler ve araştırma kurumlarındaki öğrenciler, araştırmacılar, öğretim elemanları ve idarecileri ile derneğin misyonu çerçevesinde ve amaçları doğrultusunda çalışmalar ve işbirlikleri yapar.

B. Akademi İle İlişkiler Takımının Temel Görev ve Sorumlulukları

 • Projeler, raporlar ve analizler üretilmesi, bilimsel etkinlikler yapılması konusunda akademisyenler, araştırmacılar ve idarecilerle işbirlikleri yapmak
 • Lisans ve lisansüstü düzeyde sektör dersi uygulamalarına katkı sağlamak
 • Üniversitelerin kariyer günlerine iştirak etmek
 • Alandaki öğrencilerin burs ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik çalışmalarda bulunmak Alandaki öğrencilere staj imkanları sağlamak
 • Mezunların istihdam edilebilmelerine destek vermek
 • Öğrencilere koçluk desteği vermek

C. Akademi İle İlişkiler Takımında Yer Alacaklarda Aranacak Nitelikler

 • Akademik camia ile işbirliği geliştirebilecek ağlara sahip olmak,
 • Akademi dünyasının yapılanması ve işleyişi konularında bilgi sahibi olmak,
 • Güçlü iletişim, ikna yeteneği ve süreç takibi becerisi olmak
 • İş dünyası ve akademiyi bir araya getirecek ağlara ve birikime sahip olmak

A. İş Geliştirme ve Kurumsal İş Birliği Takımının Temel Faaliyet Alanı

İş geliştirme ve Kurumsal İş birliği takımı, derneğin daha etkin çalışmasını sağlayacak fikirleri, girişimleri ve faaliyetleri tasarlayan veya geliştiren birimdir. Bu takım, derneğin gelirlerini artırmak, sağlıklı büyümesini sağlamak ve stratejik ortaklıklar kurmak suretiyle amacını gerçekleştirir.

B. İş Geliştirme ve Kurumsal İş Birliği Takımının Temel Görev ve Sorumlulukları

 • Sektörel gelişmeler ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Derneğin misyonunu gerçekleştirmek için potansiyel fırsatları değerlendirmek
 • Diğer ilgili derneklerin faaliyetlerini takip etmek,
 • Kendisi veya derneğin diğer takımları tarafından önerilerin yeni projeleri, derneğin misyonu, faydası, zamanlaması, teknik ve maliyet unsurları doğrultusunda değerlendirmelerini yapmak
 • Yürütülmekte olan projelere destek vermek,
 • Potansiyel kurumlar ile muhtemel işbirlikleri için görüşmeleri başlatmak ve yürütmek,
 • İş ve süreç verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

C. İş Geliştirme ve Kurumsal İş Birliği Takımı Üyelerinde Aranacak Nitelikler

 • Sınırlı yönlendirme ile çalışma yeteneğine sahip olmak
 • Proaktif özellikleri bulunmak
 • Dinamik bir ortamda hızlı ve çözüm odaklı çalışabilmek
 • Kuvvetli insan ilişkileri yönetme becersine ve ikna yeteneğine sahip olmak
 • Güçlü analitik yönü bulunmak ve finansal kavramları çok iyi tanımak
 • Koordinasyon ve planlama becerilerine sahip, sonuç odaklı olmak

A. Kurumsal İletişim Takımının Temel Faaliyet Alanı

Kurumsal İletişim Takımı, derneğin misyonu çerçevesinde, dahili ve web siteleri, sosyal medya yönetimi, pazarlama materyalleri ve markalaşma gibi araçlar ile dışa dönük iletişimleri gerçekleştirir. 

B. Kurumsal İletişim Takımının Temel Görev ve Sorumlulukları:

 • Derneğin kurumsal iletişim stratejisini, planını ve bütçesini hazırlayıp, yönetim kuruluna sunmak, 
 • Derneğin dijital medya iletişim stratejilerini belirlemek 
 • Web sitesini geliştirmek ve içeriğini güncellemek 
 • Sosyal medya hesap ve faaliyetlerini yürütmek, raporlamak ve sosyal ağlarda projeler oluşturulmak 
 • Etkinliklerin teknik alt yapılarını sağlamak 
 • Kurum tanıtımı, marka konumlandırması ve imaj çalışmalarında reklam ve iletişim çalışmalarının yürütülmesini sağlamak 
 • Grafik-tasarım, çevrimiçi yayın ve bilişim alt yapısını yürütmek, 
 • İletişim çalışmalarını destekleyecek şekilde ihtiyaç duyulan basılı, yazılı, görsel tanıtım materyallerini tasarlamak ve içeriklerini oluşturmak 
 • Gerektiği durumlarda dış iletişim çalışmalarında ajanslarla süreçlerin yönetilmesini sağlamak 

C. Kurumsal İletişim Takımı Üyelerinde Aranacak Nitelikler

 • Yeni proje ve yaratıcı fikirler üretebilmek
 • Yazım kuralları konusunda oldukça bilgi sahibi olmak ve bu konuya titizlikle önem vermek
 • Bilişim bilgisine sahip olmak,
 • Sosyal medyada içerik üretimi, planlaması ve yönetimi yapabilmek
 • Dijital dünyadaki gelişmeleri ve gündemi yakından takip edebilmek
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim ile planlama ve organizasyon yeteneği olmak
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi göstermek

A. Kaynak Sağlama ve Etkinlik Takımının Temel Faaliyet Alanı

Kaynak Sağlama ve Etkinlik Takımı, derneğin misyonu çerçevesinde amaçlarına ulaşmak için gerekli olan sürdürülebilir mali kaynakların tedarik edilmesi üzerine çalışmalar yapar ve derneğin eğitim, konferans, seminer, kampüs seminerleri ve organizasyonları ile ilgili etkinliklerin operasyonel sürecini yönetir.

 

B. Kaynak Sağlama ve Etkinlik Takımının Temel Görev ve Sorumlulukları

 • Dernekler kanununun mali yönü konusunda bilgilenmek, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve derneği bu konularda yönlendirmek,
 • Dernek projelerine ve faaliyetlerine yönelik yıllık kaynak ihtiyacını belirlemek ve güncellemek
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kaynak sağlanması için kurumlar ve kişilerle sürdürülebilir iletişim kurmak
 • Kalıcı sponsor ilişkileri kurmak ve sponsorlara sağlanacak faydaları belirlemek
 • Bağış yapanları teşvik edecek, bir araya getirecek ve onurlandıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Kurumsal İletişim Takımı ile birlikte etkinlikleri pazarlanmak, promosyonu ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek
 • Etkinlik operasyonunu yürütmek
 • Etkinlik sonrası süreçleri yönetmek (Anket ve raporlar ile değerlendirme yapmak, hediye, teşekkür ve sertifika işlemlerini organize etmek.)

 

C. Kaynak Sağlama ve Etkinlik Takımı Üyelerinde Aranacak Nitelikler 

 • Analitik düşünebilen, problem çözme yetkinliği gelişmiş olmak
 • Finansal konularda bilgi sahibi olmak
 • Network oluşturma ve yönetme konularında istekli olmak
 • Türkiye vergi düzenlemeleri ve dernekler kanunu ile aşinalığı olmak
 • Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konuları takip etmek ve bilgi sahibi olmak
 • Detaylara önem veren, sonuç odaklı, takipçi, özgüveni ve çalışma disiplini yüksek olmak
 • Güçlü iletişim, organizasyon ve zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak
 • Değişimi ve krizi yönetebilir olmak
 • İç motivasyonu yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

Aramıza Katılmak ister misiniz?

Derneğimize katkı sağlayacak gönüllüler, uzmanlar ve proaktif profesyoneller arıyoruz. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunun, kurullarımızda yer alın, birlikte büyüyelim.