UTRADER Akademi Ödülleri

Değerli araştırmacılar,

Türkiye’nin 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren kalkınmasının temel aracı ve kaldıracı olarak gördüğü ihracat odaklı büyüme gittikçe önem ve zemin kazanmıştır. Buna bağlı olarak da ülkemizin ihracatı, son yıllarda hamlenin başladığı zamanlarla karşılaştırılamayacak düzeyde artış kaydetmiştir.

Bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’nin ihracatta potansiyeline ulaşmasında ve firmalarımızın uluslararasılaşma yolculuğunda bazı sorunlar ve beraberinde önemli fırsatlar bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin hala dünya ihracatının yaklaşık %1’ini gerçekleştirebiliyor olması, küresel şirketlerinin azlığı, inovatif, kompleks ve markalı ürünler geliştirme hızının henüz istenilen seviyede olmaması aynı zamanda iyileştirme ve fırsat alanlarımızı da işaret etmektedir.

Bu görünüm üzerine tasarlanan ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği (UTRADER) ve Sakarya Üniversitesi’nin düzenleyicileri olduğu UTRADER Akademi Ödülleri; Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına odaklı bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlamak üzere verilecektir.

Alanında Türkiye’de ve hatta dünyada örneği bulunmayan UTRADER Akademi Ödüllerine, Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma merkezlerinde çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar ile lisans ve lisansüstü öğrencileri, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hazırladıkları doktora tezi, yüksek lisans tezi, ve makale olmak üzere üç farklı kategoride başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen amaç etrafında hazırlanan çalışmalar, Uluslararası Ticaret Ağı Derneği (UTRADER) organizasyonunda, alanda yetkin akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından; çalışmaların akademik seviyelerinin gerektirdiği özgünlük, bilimsel nitelik ve pratik katkı açısından değerlendirecektir. Ödül başvuruları şahsen veya kurumlar tarafından da yapılabilir.

2023 yılında dağıtılacak toplam ödül miktarı 43.000 TL’dir.

Kategorilere Göre 2023 Ödül Miktarları

Doktora Tezi 18.000 TL
Makale 15.000 TL
Yüksek Lisans Tezi 10.000 TL

 

Ödül Takvimi

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2023
Kazananların açıklanma tarihi 9 Kasım 2023
Ödül töreni tarihi 29 Kasım 2023

 

Ödül Dokümanları

 

Ödül Düzenleme Komitesi

  • Prof. Dr. Hakan Tunahan (Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü)
  • Doç. Dr. Sinan Esen (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü)
  • Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi (Bakırçay Üniversitesi, İşletme Bölümü)

UTRADER Akademi Ödülleri  2022 sayfasına gitmek için;

İlgili alanda çalışan akademisyen ve öğrencilerimizin ülkemizin ihracat ve firmalarımızın uluslararasılaşma çabalarına destek veren çalışmalarını değerlendirmek üzere heyecanla bekliyoruz.

Akademi Ödülleri Başvuru Formu

Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm araştırmacılara şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.

Kişisel Bilgiler(Gerekli)
Başvurunun statüsü(Gerekli)
Başvuru Kategoriniz(Gerekli)
(Çalışmanız tez ise buraya 0 giriniz)
(Çalışmanız makale ise buraya 0 giriniz)
Onay1(Gerekli)
Onay2(Gerekli)
Onay3(Gerekli)
GDPR Accepted On(Gerekli)