Tarihten Ticaret Haberleri

İç Ticaret Umum Müdürünün Tetkikleri

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum müdürü Cahid şehrimize gelmiş ve öğleden evvel Galata’daki ihracatı kontrol ve teşkilatlandırma dairelerinde meşgul olmuştur.

Umum müdürü şehrimizde kaldığı müddet zarfında yeni kurulmakta olan birliklerle pazarlıksız satışı kanununda yapılacak tadilat işleri etrafında tetkikler yapacak Ticaret Vekaletine arz edilmek üzere bir de rapor hazırlayacaktır.

Denizlerde:
Gümrükteki Kahveler Bir Hafta Sonra Çıkarılabilecek

Gümrüklerde beklemekte olan 30 bin çuval kahvenin piyasaya çıkarılması yine birkaç gün için geri bırakılmıştır. Kahvenin kilosuna 20 kuruş istihkak vergisi zammı yapıldığından tüccarın elinde bulunan stokların beyannameler ile tespiti icab etmektedir. Bu stoklar önümüzdeki hafta nihayetine kadar tespit edilecek yeni mallar bu tarihten sonra piyasaya çıkarılacaktır.

Hollanda Vapurundaki Demirler Çıkarılıyor

Bir Hollanda vapur ile Belçika’dan şehrimize gelen fakat harb dolayısıyla evrakları gelmediği için içinde bulunan demirlerin çıkarılamadığını yazmıştık. Bu demirlerin idhaline müsaade olunması için dün Ankara’dan gümrüklere emir gelmiştir. 400 ton miktarında olan bu demirler bugün vapurdan çıkarılacaktır.

 

Kaynak: Akşam Gazetesi, 1 Haziran 1940, Sahife 2

Anahtar Kelimeler: #gümrükleme #ihracat #kahve #ithalatı #vesaik #gümrük #işlemleri