Öğrenci Koçluğu Programı

UTRADER Öğrenci Koçluğu Programı, iş dünyasından gönüllü koçun yönettiği öğrenci danışan ile birebir yapılan gelişim ve kariyer yolculuğudur.  Programın süresi resmi olarak iki eğitim-öğrenim dönemidir.

Programın amacı, danışan öğrencilerin arzu ettikleri amaçlarının ortaya çıkarılması, kendilerini keşfetmelerinin sağlanması, okul süreçlerindeki akademik ve sosyal gelişme hedeflerinin belirlenmesi, planlanması, performanslarının değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulmasını kapsarken, koçların da akademi ile içiçe olmalarını sağlamaktır.

 

Programın Hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • İletişim, takım çalışması, etik gibi sosyal becerilerin geliştirilmesi
 • Sosyal ağların güçlendirilmesi
 • Alandaki gelişmeler ve değişimler hakkında bilgilendirilme
 • Akademide daha etkin ve verimli çalışma yöntemlerini içselleştirme
 • Başarıya ve hedefe odaklanma
 • Alternatif düşünme yöntemlerini geliştirme
 • Zamanı etkin kullanma
 • Hızlı ve etkili karar alma yöntemlerinin geliştirilmesi

 

UTRADER Öğrenci Koçluğu Programında yer alan koç ve danışanlar, iletişim ve paylaşımda bulunurken etik kurallara ve sosyal normlara uygun hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Koç veya danışanda programın hedeflerine ulaşılmasının mümkün olmayacağının kanaati oluşursa sorun yaşayan taraf durumu ilgili birim olan [email protected] adresine konuyu aktarmalıdır. İlgili birim değerlendirme sonrasın da aşağıdaki üç karardan birine varabilir.

 • Koç için yeni danışan atanabilir.
 • Danışan için yeni koç atanabilir.
 • Koçun ya da danışanın programla ilişiği sonlandırılabilir.
 • Koç olmaya aday olan kişi öncelikle Uluslararası Ticaret Ağı Derneği’nin misyon, vizyon ve değerlerini benimsemelidir.
 • Koç adayı en az iki yıl sektör tecrübesine sahip olmalıdır
 • Adayın iletişim ve empati becerisi yüksek olmalıdır. Buna bağlı olarak danışan ile pozitif bağ ve iş birliği kurma konusunda her zaman kararlı olmalıdır.
 • Koç adayı iş dünyasındaki sorumluluklarının yanında danışana yeterince vakit ayırabilecek alana ve esnekliğe sahip olmalıdır.
 • Uluslararası Ticaret Ağı Derneği Koçluk Programından faydalanmak isteyen kişinin üniversitede tam zamanlı olarak okuyor olması esastır.
 • Danışanların koçları ile beraber gireceği bu kariyer yolculuğunda hedeflerinin olması önemlidir.
 • Koçluk sürecinde danışan hem öğrenmeye hem de belirli projelerde koçu ile beraber iş birliği yapmaya istekli olmalıdır.
 • Danışan akademik faaliyetlerini ve beklentilerini samimiyetle koçuna aktarmalı ve koçunun yönlendirmelerine tabi olmalıdır.
 • Danışan talepkar olmalıdır.
 • Koçluk danışanıyla pozitif bağ ve iş birliği kurma temelinde yürütülmelidir. Yani koçluk sürecinde danışanlar hem öğrenen hem de birlikte gerçekleştirebileceğiniz küçük, kısa projelerde iş birliği yapılan kişi olmalıdır.
 • Danışanlar sizlerin kariyer yolculuğunuzu bilmek isteyeceklerdir. Fakat danışanlar sizin altyapınız veya imkanlarınızdan farklı koşullara sahip olabilir. Dolayısı ile kariyer hikayeniz önemlidir ama yeterli değildir.
 • Yoğunluğunuzun ne kadar fazla, hayat mücadelenizin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Fakat danışanlarınıza nitelikli vakit ayırmanız önem arz ediyor. Vakit ayıramazsanız veya ayırdığınız vakti doğru değerlendiremezseniz; onlarda oluşacak hayal kırıklığını telafi etmemiz çok zor olacaktır.
 • Bazı danışanlar çekingen, bazıları pasif, bazıları da fırsatçı bir bakış açısı ile size geleceklerdir. Bu profillerin tümünü kabullenmeli ve onları geliştirecek yollar bulmalısınız.
 • Danışanlarınızla aşağıdaki paylaşımları yapmanızı tavsiye ederiz.
  • Özgeçmişlerini isteyiniz. Henüz öğrenci iken özgeçmişlerine eklenebilecek hususlar konusunda yardımcı olun, yol gösteriniz.
  • Hangi dersleri aldıklarını ve bu derslerde ne öğrendiklerini sorgulayınız. Derslerde öğrendiklerinin iş dünyasındaki ve günlük hayattaki karşılıklarını onlara gösteriniz, anlatınız.
  • Onlara öncelikle derneği ve faaliyetlerini takiplerine almaları konusunda tavsiyede bulununuz.
  • Mümkün ve sağlıklı olduğu durumlarda işyerinize davet ediniz; işinizdeki yüksek öneme sahip olmayan toplantılara çağırınız.
  • Günlük olarak linkler, haberler ve eğitimleri paylaşınız. Danışanın da paylaşımcı olması konusunda yol gösteriniz.
  • Mümkünse, ticari sır içermeyen ve riskli olmayan işler veriniz.
  • Görüşmelerinizi rutin olarak gerçekleştirmeniz, onları motive etmeniz için çok değerli olacaktır.
  • (Mümkünse) zorunlu ve isteğe bağlı staj konularında elinizden geleni yapacağınızı ifade ediniz.
  • Yurtdışı imkanları, sektördeki ona uygun pozisyonlar konusunda onu bilgilendiriniz, ağınızdaki kişiler ile tanıştırmaya çalışınıız.
  • En önemlisi onlara memleket sevgisi ve etik davranış konularında samimi tavsiyelerde bulununuz.

Kişisel Bilgiler

Ad(Gerekli)
Cinsiyetiniz(Gerekli)
DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY

İletişim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Koçunuz İle Görüşmeleri Nasıl Sürdürmeyi Tercih Edersiniz?(Gerekli)
Koçunuz ile hangi günler görüşebileceksiniz?(Gerekli)
Dosyaları buraya sürükleyin ya da
Kabul edilen dosya türleri: jpg, pdf, docx, doc, Azami dosya boyutu: 48 MB, Azami dosyalar: 5.
  Sadece "jpg,pdf, docx ve doc" dosya tipi yükleyebilirsiniz.
  Onay(Gerekli)
  GDPR Accepted On(Gerekli)

  Kişisel Bilgiler

  Ad(Gerekli)
  Cinsiyetiniz(Gerekli)
  DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY

  İletişim Bilgileri

  Danışanınız ile hangi günler görüşebileceksiniz?(Gerekli)
  Danışanınız ile görüşmeleri nasıl sürdürmeyi tercih edersiniz?(Gerekli)
  Dosyaları buraya sürükleyin ya da
  Kabul edilen dosya türleri: jpg, pdf, docx, doc, Azami dosya boyutu: 48 MB, Azami dosyalar: 5.
   Sadece "jpg,pdf, docx ve doc" dosya tipi yükleyebilirsiniz.
   Onay(Gerekli)
   GDPR Accepted On(Gerekli)

   UTRADER web sayfasında yer alan “Koç Başvuru Formu” ile koç adayları başvuru yapar.

   • Her sene Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından 15 gün önce açılır.
   • Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından 15 gün sonra sonlandırılır.
   • Koçluk Programının uTRader’ın web sayfasında sürekli ve sosyal medya hesaplarında belirli aralıklar ile duyurusu yapılır.

   UTRADER web sayfasında yer alan “Koç Başvuru Formu” ile koç adayları başvuru yapar.

   • Her sene Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından 15 gün önce açılır.
   • Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından 15 gün sonra sonlandırılır.
   • Koçluk Programının uTRader’ın web sayfasında sürekli ve sosyal medya hesaplarında belirli aralıklar ile duyurusu yapılır.

   Başvurular Akademi ile İlişkiler Takımı tarafından değerlendirmeye alınır ve eşleştirme yapılır.

   • Bir hafta içerisinde eşleştirmeler ve değerlendirmeler yapılır.
   • Öğrencilerden alınan başvuru formlarının tümü, öğrencilerin kişisel olarak tanınmasını sağlayacak olan bilgiler kapatılarak (Adı soyadı, iletişim bilgileri, cinsiyeti vb.) koçlara gönderilir. Koçlar adaylar arasında seçtiklerini Akademi İle İlişkiler takımına bildirir. Takım Dernek Yönetimin de görüşünü alarak eşleştirmeyi yapar.

   Eşleştirme sonrası Akademi İle İlişkiler Takımı danışan ve koçlara bilgilendirme eşleşmelerin yapıldığına dair bilgilendirme maili atar.

   • Eşleştirme sonrası ertesi gün akşamına kadar koç ve danışanlara e-postalar gönderilir.

   Mailler atıldıktan sonra danışanların koçları ile iletişime geçer.

   • E-posta danışanlara ulaştığında, Akademi İle İlişkiler Takımı danışanlardan CV leri ile birlikte kendilerini tanıtıcı bir metini koçlarına göndermelerini talep eder.
   • İletişime geçme süresi üç gün olarak belirlenmiştir.
   • Koçlar üç gün içerisinde kendileri ile iletişime geçmeyen danışanların bilgilendirmesini Akademi İle İlişkiler Takımına Yapar.

   İlk toplantının yapılması.

   • Danışanların CV’leri ulaştıktan sonra ilk toplantının organize edilmesi için koç ve danışanlara bir hafta verilir. İlk toplantı mutlaka yüz yüze ya da online yapılmalı. Yüz yüze görüşmeler Koç’un Çalıştığı firmada da yapılabilir.
   • İlk toplantıda koçlar ve öğrenci ile paylaşılan el kitapları üzerinden konuşulmalı ve CV değerlendirmesi yapılmalıdır.
   • Görüşme sıklığı ve kanalının ne olması gerektiğinin kararı verilmelidir.
   • Haftada en az bir görüşme, ayda ise bir kere online ya da yüzyüze görüşme yapılmalıdır.

   Koçluk programı sürecinde ara değerlendirme ve program sonu değerlendirmesi yapılması.

   • Ara değerlendirme – Güz döneminin ortasında yapılır. Bir hafta içerisinde tamamlanır.
   • Program sonu değerlendirmesi program bitiminde yapılır. Bir hafta içerisinde tamamlanır.

   Koçluk Programı Bitiminde Yeni Dönem Değerlendirmelerin Yapılması.

   • Koçluk Programı bir eğitim-öğretim yılı olarak belirlenmiştir. Eğitim yılı sonundan yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki tarafında devam etmek istemesi durumunda program yeni dönemde de devam edebilir.
   • Taraflardan birinin devam etmek istememesi durumu; tarafların programa yönelik ilgi-alakası sorgulanır. Koçun danışanın programa devam etmesini uygun görmesi durumunda danışana yeni bir koç atanabilir. Uygun görülmediği taktirde danışanın programı sonlandırılır.
   • Koçun devam etmek istemesi ve danışanın istememesi durumunda: koçun kendi danışanı ile programı sonlandırılarak yeni eğitim-öğretim döneminde koça yeni bir danışan atanabilir.

   Yeni Dönem Değerlendirmelerin Bilgisinin Paylaşılması

   • Koç ve Danışanlar ile tüm değerlendirmeler sonucunda programın yeni dönemde devamı ile ilgili bilgilendirme e-posta yoluyla bir hafta içerisinde yapılır.

   “Birçok fırsattan haberdarım fakat hangisini nasıl değerlendirmeliyim bilmiyorum. Bu konuda destek almak isterim.”

   “Bir koç ile çalışmak istememin en büyük sebebi kendi potansiyelimi ortaya çıkartmak için desteğe ihtiyaç duymam. Ortaya çıkmasında bana destek olacak, yeni fırsatlar önerecek ve kendi geçmiş tecrübelerini aktaracak bir koç benim iş hayatımı yönlendirmemde destek olabilir. Değerlendirilmeyen yeteneğin anlamsız olduğunu düşünüyorum ve belki bir koç bunun için bana yardımcı olabilir.”

   “Bir Koç ile çalışmak sektörde olup bitenleri birinci ağızdan duymak, sektöre girişlerde neler yapabileceğimizi bilmek, bize destek olacak kişinin tecrübelerinden faydalanmak , sektör içinden olacağı için bizim ile görüştüğünde uluslararası ticaretin hangi departmanında daha iyi olabiliriz bununla ilgili yönlendirmeler yaparak bizi o yöne doğru geliştirme ek olarak sektörden kişilerle tanışıp network oluşturmak , son senemizde stajda veya mezun olduğumuzda bu network u kullanıp çalışabileceğimiz bir firma bulmak.”

   “Yeni mezun adayı olarak sektöre dair realist bakış açısına ihtiyacım var. Varsayımsal gelecek planlarından ziyade gerçekçi bir kariyer yolu oluşturmak için bir koç ile çalışmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.”

   “Kariyer planlamamda fikir alışverişi yapabileceğim, sektör hakkında rahatlıkla danışabileceğim bir koç ile çalışmak istiyorum.”

   “Mezun olmama çok az kaldı Ve sektör hakkında pek fazla bilgim yok. Hala neyi yapmanın beni daha fazla mutlu edeceğine karar veremedim. Eğitim hayatım bittiğinde beni yönlendirecek, bana destek olacak bir koça ihtiyacım var.”

   “Öncelikle bu bölüme isteyerek gelenlerden değilim hatta çıkmaz diye düşünüyordum bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine yazmıştım ama burası oldu isteyerek gelmediğim için bölüm hakkında bilgim yoktu ve endişeliydim ama dersler başladıkça sevdim ısındım ve kendimi geliştirmek istiyorum ama nasıl yapabilirim konusunda kafamda netleşen bir şeyler yok bu yüzden bana destek olacak kendimi geliştirmeme ve özgüven kazanmama yardımcı olacak ( özellikle özgüven konusunda sıkıntılarım var) doğru şekilde yönlendirecek bir koç benim için iyi olur diye düşünüyorum ve daha yolun başındayken 1.sınıfta olmam ve bu sınıftan itibaren kendimi geliştirmeye başlamam bana büyük fayda sağlayacaktır bu yüzden bir koç istiyorum.”

   “Öncelikle yabancı bir öğrenci olduğum için mesleki ve tecrübeli bir koca çok ihtiyacım var çünkü buradaki çoğu şirketleri tanımıyorum nasıl işe aldıklarını, okul zamanında ve mezun olduktan sonra bizden ne istediklerini hiç bilgim yok. Bu nedenle mesleki bir koçla kendimi mezun olana kadar daha çok geliştirmek istiyorum ve buna çok ihtiyac duyduğumu hissediyorum.”

   “Beni mesleki ve egitim sonrası yönlendirebilicek bir koç istiyorum.”

   “İş hayatına olabildiğince doğru yollardan ve gerekli donanımları almış, doğru yönlendirilmiş, kendimi gerçekten hazır hissettiğim güne varmak için bir danışman ihtiyacı hissediyorum kendimde.”

   “Üniversitede bölümümle ilgili öğrendiğim veya öğreneceğim her türlü bilginin gerçek yaşamda nasıl uygulandığını görebilmek, öğrenmek ve bu konu hakkında daha kapsamlı bilgilere sahip olmakla birlikte, kazandığım bu bilgilerin kariyerimi nasıl devam ettireceğim ve şekillendireceğim konusunda fayda sağlayacağını düşündüğüm için koçla çalışmak istiyorum.”

   “Okul hayatımda ve iş hayatımda, alanında uzman kişilerden alacağım önerilerin, hedefim doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemek için gerekli olduğunu düşünüyorum.”

   “Şu an sizin geçeceğiniz yollardan daha önce geçmiş bir insan sizi en doğru şekilde yönlendirebilecek bir insandır. Buna bir örnek verecek olursam ‘Nasreddin hoca bir gün damdan düşmüş ve yanındakiler doktor çağırmaya gitmiş, Nasreddin Hoca ise onlara bana damdan düşen birini getirin halimden en iyi o anlar demiş’. Yani demek istediğim bizi bazen bizden daha iyi anlayacak insanların olması hayatımıza doğru yön vermemizi sağlar. Ve aynı zamanda ileride bizim yön vereceğimiz insanlar olacaktır, bunu şu an öğrenerek ileride daha iyi bende diğer öğrencilere yardımcı olabilirim.”

   “Kendimi geliştirmeyi çok seviyorum fakat her zaman “keşke biri olsa da ona danışabilsem, merak ettiklerimi sorabilsem, düşünerek yaptığım şeyleri onaylatabilsem, menfaatsiz yardım alabilsem” diye iç geçiriyorum. Mesleki anlamda ve kişisel gelişim alanında (okul, üniversite, staj ve iş hayatı, dil gelişimi, bireysel gelişim, özgüven) yardım ve destek alabilmek için bir koç ile çalışmak istiyorum.”

   “Kariyerimi oluşturmak için sağlam basamaklarda emin adımlarla yürümem gerekiyor. Bunun için hayatımda bana yol gösterecek bir koç ile çalışmak isterim.”

   “Uluslararasi Ticaret yapmanın ucunun çok açık olduğunu düşünüyorum, sektörde olan veya akademik anlamda kendini yetiştirmiş tecrübeli insanlarda bir gelecek çizmek icin danışmak istediğim hususlar var.”

   “Tecrübe ve birikimin yetersiz kalındığı yerde o yollardan daha önce geçmiş birisiyle fikir alışverişi yapmak güzel bir şey.”

   “Yüksek lisans okumak istemediğim için hayatımdaki sonraki adım ne olacağını konusunda yardıma ihtiyacım vardır.”

   “Görevlerimi bu zamana kadar başarı ile sürdürdüm ve bu pandemi döneminde özel sektörde dış ticaret departmanında 2. sınıfta iş hayatına atıldım. Eğer beni yönlendiren bir koç olursa bana bu yolda ışık olabilir ve amaçlarıma nasıl ulaşabilirim bana yön gösterebilir.”

   “Okul hayatım bittikten sonra ne yapacağıma hala karar veremedim. Kendimi geliştirmek adına bir koçun düşüncelerini almak ve yol göstermesini isterim.”

   “Bölümümü bitirdiğim zaman iş dünyasına atıldığımda daha kendimden emin ve doğru kararlar vermek herhangi bir noktada takılmadan ilerlemek istiyorum. En doğru kararları vermeme yardımcı olabilecek bir koç ile çalışmak isterim. Bana iş hayatındaki tecrübelerini aktaracak, bilgisiyle beni aydınlatacak ve motivasyonumu arttıracak bir koç benim için çok etkili olur. Çünkü çalışmaya başladığım zaman alanımda en iyisi olmak ve olabildiğince az hata yapmak istiyorum.”

   “Benim hayalim kendi işimi kurmak ve ihracat yapmak. Bunun için uluslararası bağlantıları ve sektör tecrübesine ihtiyacım var. Uluslararası network elde edebilmek için Erasmus stajı yapmayı planlıyorum. İtalyada bir firma ile anlaştım. Mezun olduktan sonra orada 1 sene staj yapacağım. Fakat oraya gittikten sonra ağımı nasıl genişletebilirim, nasıl daha fazla tecrübe kazanabilirim ve kendi işimi yapmak için ilk adımları nasıl atabilirim bunların hepsi kafamda soru işareti. Kısacası ben ihracat yapmak isteyen girişimci bir öğrenciyim hayallerimin peşinden gitmek için kendi çapımda bir şeyler yapıyorum ama belli bir noktadan sonra profesyonel desteğe ihtiyacım var. Bu nedenle bir koçla iletişim halinde olup onun da yönlendirmesiyle hareket etmem çok daha verimli olacak.”

   “Uluslararası ticaret bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Üniversite hayatımın 1.yılında okula adapte olamadım. Fakat bu tamamen benden kaynaklı bir durumdu. Derslerim de kötüydü, yeni yeni toparlamaya başladım. Bundan ziyade biliyorum ki bir iş sahibi olabilmem için yabancı dil öğrenmem şart. Bilmediğim için okuldaki mesleki İngilizce derslerinde de zorlanıyorum. Kendi çabamla öğrenmek istedim. Mesela YouTube da bir kanalda verilen İngilizce derslerini izlemeye başladım A1-A2 düzeyinde fakat 2 saatlik videoda sadece 15 dakikalık anlatılan kısımları izledim devamını getiremedim. Kendime bişeyler katmak istediğim her seferinde başladığım işi bir kademe dahi olsa ilerletemiyorum ve bu konuda bana yardımcı olacak moral motivasyon olacak kimsem de yok. Kendi başıma da bişeyler beceremiyorum. Bu sebepten ötürü bir koç ile çalışmanın, ona karşı yerine getirmem gereken sorumluluklar olacağını ve bir şeylere başlayabileceğimi düşündüğüm için istiyorum.”

   “Eğer bir koç ile çalışırsam bölümüme ilişkin daha sistemli ve düzenli bir şekilde ilerleyeceğimi düşünüyorum.”

   “Uluslararası ticaret için gerekli mevzuat ve yükümlülüklere daha fazla hakim olmak, bilgi donanımımı arttırmak, departmanlar arasındaki iletişimin koordineli biçimde işleyişine hakim olmam ve kendime uygun olan departmanda uzman olmak.”

   “Üniversite hayatı bittiğinde iş hayatına deneyimsiz olarak başlamak hepimiz için eksi olacaktır. Ama bir koç vasıtasıyla ilerlemek diğerlerinden 1-0 önde başlamamıza yardımcı olacaktır. Onların tecrübelerinden yararlanmak bizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Üniversite hayatı bittiğinde sadece teorik bilgiye sahip olacağız. Lakin onlar sayesinde teorik bilgiyi pratiğe dökme şansımız olacaktır. Sektörde kendimizi doğru ifade edemediğimizden veya kendimizi iyi pazarlayamadığımızdan dolayı bazı iş imkanlarını kullanamayabiliyoruz. Ama koçumuz vasıtasıyla bu hataları minimize etmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum.”

   “Kariyerime yardımcı ve beni iyi yönlendirmesi için koçla çalışmak istiyorum.”

   “Beni yönlendirmesi ve hayatımı şekillendirmemde yardımcı olması için işimi en iyi şekilde öğrenmek için bir yöneticim olmasını istiyorum. “

   “Kendimi bilgilerimi geliştirmek ve profesyonel bir kişiden deneyimleriyle yardım alıp kendi gelecekteki iş hayatıma hazırlanmak için bir koçla çalışmak istiyorum”

   “Yakın zamanda moda sektörü üzerine şirket kurduk. Beni yönlendirecek, tavsiyeler verebilecek tecrübeli birine ihtiyacım var. Tecrübesizliğimi sizinle beraber elimden geldiğince kapatmak istiyorum. Sadece şirketim için yönlendirecek değil genel olarak iş dünyasında nasıl adımlar atmam gerektiğiyle ilgili danışabileceğim koça ihtiyacım var.”

   “Çünkü kariyer planlarım hakkında bana yol gösteren birisinin olması benim için çok faydalı olacaktır.”

   “22 yaşındayım bölümden mezun olduktan sonra muhtemelen iş arayışına gireceğim. Diyelim ki her şey istediğim gibi gitti ve kısa sürede bir iş buldum çalışma kariyerim başladı. Alacağım maksimum başlangıç maaşı 3500 tl ve bu maaşı almak için sabah 6 buçukta yola koyulmam gerekecek . bu süreç 4-5 yıl böyle geçecek gibi gözüküyor. Benim düşüncem ise 5 yıl(1hazırlık) okuyup emek verip sonucunda böyle bir senaryo ile karşılaşmak çok istediğim bir şey değil bu sebeple eğitimimden sonra bana yardımcı olabilecek bir koç veya danışmanla daha iyi senaryoları birlikte tasarlayabiliriz. Ayrıca ben de benim gibi düşünen onlarca öğrenciye bu şekilde yardım etmek ve yol göstermek isterim.”

   “Bildiğim kadarıyla sadece okula gidip dersler çalışmak yeterli değildir. Koç ile olmak bana karşılaşacağım çalışma görevlerini öğretecektir. Bununla birlikte deneyimli birine danışmak benim için son derece önemlidir.”

   “Daha çok şansım olsun, bütün seçenekleri degerlendirebileyim diye.”

   “Bana yol gösterecek, bir düzen içinde nasıl başarıya ulaşacağımı ve olumsuzluklara rağmen başarıya ulaşmak için neler yapmam gerektiğini söyleyecek yönlendirecek bir koç benim için çok iyi olurdu.”

   “Potansiyelim çok yüksek. Akademik eğitimim başarılı olmasada pratik zeka, yenilikçilik, liderlik, gibi birçok vasıfa sahip olup karar mekanizması son derece gelişmiş bir bireyim. Donanımlı kişiler tarafından yönlendirildiğimde tavanıma ulaşmam uzun sürmez ve beni istediğim noktaya ulaştırır.”

   “Bir örnek gerekiyorsa kendime verebilirim benim şu an benim koçum ailemdir. Çocukluğumdan bire beni yetişmişler benim için caba serf etmişler. şu an benim zamanımdır ki, hem hem de onlar için ve kendim için çabalamam lazım ve kendimi iyi bir yerde görmek istiyorum onun için çok çalışmam gerekiyor. Eğer bir koçum varsa ve bana yol gösterse beni sponsor yapsa ailem gibi onlar için çalışabilirim kendime ve onları iyi bir yerde görmek için elimden ne gelirse çalışmaya hazırım.”

   “Sektöre tam anlamıyla adım atmadan önce alanında deneyimli birinin deneyimlerinden yararlanmak için bir koç ile çalışmak istiyorum.”

   “Mezun olmadan önce işin profesyonellerinden destek almak ve sektörler hakkında mentörluk almanın bana faydası olacağını düşünüyorum.”

   “Meslek hayatımda beni yönlendirecek ve tecrübelerini aktarıcak deneyimli kişilerden fikir almak ve bana yardımcı olmaları amacıyla bir koç ile çalışmak istiyorum.”

   “Hali hazırda E-Ticaret ile ilgileniyorum. Elektrik elektronik ses sistemleri ve aydınlatma ürünleri satışı yapan bir firmada çalışıyorum. Onun dışında içerisinde bulunduğum faaliyetlerden ve ticari ilişkilerden mütevellit geniş bir üretici portföyü oluşturdum kendime. Aşağı yukarı her ürünün üreticisini bulma potansiyeline sahibim. Ancak müşteri bulma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Bir koçun yönlendirmesiyle doğru hamleler yapabileceğimi düşünüyorum. Bu doğrultuda gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı satışlar gerçekleştirip hedefim doğrultusunda kendime bir ekip kurup başarılı olabileceğime inanıyorum.”

   “Mesleki alanda atacağım adımlarım, düşüncelerim, fikirlerime yeni şeyler eklemek, olayın hiç bakmadığım yönlerinden profesyonel bir kişi tarafından bakmamı sağlamak , tavsiye ve deneyim dinlemek, ticarete daha da geniş bakarsak uluslararası ticarete gelecekte benim de bir katkım olması için loç vasıtası ile daha güçlü bir kariyer altyapısı hazırlamak istiyorum.”