Çalışan Mentörlüğü Programı

Utrader Çalışan Mentörlüğü Programı, derneğe yeni katılan ve Çalışma Kurulu ya da Yönetim Kurulu’nda yer alması düşünülen üyelerin, derneğin kültürünü, misyonunu, vizyonunu ve değerlerini anlaması,  içselleştirmesi  ve  dahil  olma  sürecini  kurumsal  olarak  gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Mentörlük Programının Prensipleri

  • Mentörler, mentee’ler ile daha önceden belirledikleri zamanlarda çevrimiçi veya yüz yüze bir araya gelirler. Görüşmelerin sıklığı haftada en az bir kez olmalıdır. Bununla birlikte daha fazla görüşme yapmak programının daha erken tamamlanmasına imkan verecektir.
  • Mentörün, programın prensiplerine uymadığı veya amaçlarına uygun davranmadığı durumlarda başka bir mentör belirlenir.
  • Mentee’nin programın prensiplerine uymadığı veya amaçlarına uygun davranmadığı durumlarda Kurullarda yer alamaz.
  • Mentee’nin öncelikle kurullarda sorumluluk alıp almamasına ve zamanına mentör karar verir.

Mentörlük Programının Kapsamı

  • Taraflar derneğin veya derneğin oluşumuna esas teşkil eden yapılanmalardaki misyon, vizyon, değerleri ve faaliyetleri paylaşır, tartışır.
  • Mentee Dernek kurullarının yapısı, prensipleri ve kültürü üzerine bilgilendirilir.
  • Mentee’yi diğer dernek üyeleri ile tanıştırır ve iletişimini güçlendirir.
  • Mentör dernekteki gelişmeler ve yeni projeler hakkında sürekli mentee’yi bilgilendirir, görüşlerini alır ve bunu dernek kurullarında tartışmaya açar.
  • Mentör, mentee’nin örgütlenme, işleyiş ve iş geliştirme üzerine fikirlerini alır, tartışır ve uygun olanlarını dernek kurullarına taşır.

Başvur

Ad
GDPR Accepted On(Gerekli)