Vakayı Çözün, Kitap Hediyemizi Gönderelim

Sorunun doğru cevabının bilenler arasından çekilecek kurada kazanan 5 takipçimize, Abdurrahman Özalp’ın “Dış Ticaret’te Sahtecilik ve Dolandırıcılık – Fraud” kitabını hediye olarak göndereceğiz.

Vaka:

Bir ticaret olayında Alıcı ve Satıcı akreditif ile çalışmaya karar verirler.Birbirlerini tanımamaktadırlar. Bu nedenle birbirilerine ziyarette bulunurlar, birbirlerinin yerlerini görürler. Daha sonra akreditifin şartlarını konuşurlar. Satıcı belgelerin basit olmasını ister, Alıcı kabul eder, neticede bir akreditif altında iş yaptığını düşünerek bir sakınca görmez. Akreditif konusu ticaret Saudi Arabistan dan Türkiye’ye et ithalatıdır. Alıcı akreditif teklif formunu bankasına verir. Akreditif teklif formunda istenen belgeler detaylı olmayan, basit ancak önemli belgelerdir. Alıcı için etin kalitesi önemlidir, bu nedenle bir kalite belgesi ister. Sonuçta akreditifte istenen belgeler şunlardır:

 

  • 1 Fatura,
  • 1 kalite belgesi,
  • 1 Karayolu Taşıma Belgesi (CMR) dır.
 Akrediif UCP’ye tabidir, Akreditifin dili İngilizcedir. Akreditifte belgeler akreditifin diliyle şu şekildedir:
  • 1 Commercial Invoice,
  • 1 Quality Certificate,
  • 1 Road Transport Document (CMR),

belgelerle ilgili başka detay yoktur.

 

Satıcı akreditif aldıktan sonra malı sevkeder, belgeleri bankaya ibraz eder. İbraz edilen belgelerin arasında bulunan Quality Certificate bu başlığı taşımaktadır, satıcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır, ayrıca içerisinde “Etler insan tüketimine uygun değildir” bilgisi vardır. Banka belgeleri inceler. Kalite belgesini kabul etmez, rezerv koyar, gerekçesi; kalite belgesinin satıcı tarafından imzalanmış olması ve içerisinde malın kalitesiyle ilgili olumsuz bilgi bulundurmasıdır. İbraz eden müşteri itiraz eder, belgelerin akreditif şartına ve akreditiflerin tabi olduğu uluslararası kurallara (UCP) ye uygun olduğunu ve parasını istediğini beyan eder.

 

Not: Cevaplarınızı 10 Temmuz 2020, saat 23:59’a kadar gönderebilirsiniz.