Vaka Sorusu

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği Vaka Sorusu

Yeni vaka sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 5 takipçimize,  aşağıdaki kitabı hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz.

Vaka

Garantör, kontrgaranti altında uygun talepte bulunduğu halde kontrgarantör, garanti lehtarının/muhatabının talep kopyalarını inceleyerek, kopyalar üzerinde lehtarın talebinde bir eksiklik bulursa, garantörün kontrgaranti altıdaki talebi uygun olsa bile garantörün uygun talebini reddedebilir mi?

Not: URDG’ye göre bir garanti ve kontrgaranti biribirlerinden bağımsız taahhütlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • a- Kopyalar sadece bilgi içindir, kopyalar üzerinden inceleme yapılamaz, garantörün orijinal beyan ve talebi esastır
  • b- Kontragarantör kopyalar gelinceye kadar ödemeyi askıya alır
  • c- Garantör önce kopyaları sonra kendi talebini kontrgarantöre göndermek zorundadır
  • d- Kontrgarantör kopyalar üzerinden lehtar/muhatabın talebinde uygunsuzluk tespit ederse garantörün uygun talebini reddedebilir.
  • e- Kontrgarantör kopyalar üzerinden lehtar/muhatabın talebinde uygunsuzluk tespit ederse garantörün uygun talebini reddedemez.

Sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 5 takipçimize, aşağıdaki kitabı hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz…

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 13.03.2022 tarihi saat 23.59’a kadar gönderebilirsiniz.