Vaka Sorusu – Standby Akreditif

Yeni vaka sorumuz standby bir akreditifle ilgili. Sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 5 takipçimize,  kendi seçecekleri aşağıdaki kitaplardan birini hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz…

Vaka

Almanya’dan Arap Birleşik Emirlikleri (UAE)’de yerleşik A firmasına geçici bir ihaleyle ilgili olarak açılan bir teminat akreditifi (standby letter of credit) ICC’nin UCP ve ISP98 kurallarına birlikte tabi tutulmuştur, yani bir standby iki kural setine birlikte tabidir, amaç açıkta bir durum kalmamasını sağlamaktır.

Standby’ın vadesi altı aydır ve transferable dir. Arap Birleşik Emirlikleri (UAE)’ndeki banka görevli kişi ve aynı zamanda teyit veren taraf rolündedir. Standby’ın ihbar edilmesinden iki hafta sonra standby lehtarı teyit veren görevli kişiye başvuruda bulunarak standby’ın tamamı üzerinden bir başka müşteriye yani B firmasına devir edilmesini ister.

Banka talimata uygun devri yapar. Bir hafta sonra devir alan müşteri (B firması) devir eden teyit eden görevli kişiye müracaat ederek aynı standby’ı tamamı üzerinden C firmasına devredilmesini ister.

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 30.08.2021 tarihi saat 12:30’a kadar gönderebilirsiniz.