Vaka Sorusu – İhracat (Ayıplı Ürün)

Yeni vaka sorumuz ihracatta karşılaşılan bir ayıplı ürünle ilgili. Sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 5 takipçimize,  aşağıdaki kitabı hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz…

Vaka

Medikal maske üretimi yapan Türk üretici ile Avusturyalı müşterisi maske satışı konusunda aşağıdaki şartlardaanlaşmışlardır.

  1. Maskeler EN 14683 standardına uygun olacaktır.
  2. 25.000 adet maskenin adedi 0,23 € olarak belirlenmiştir.
  3. Maskelerin bir katı meltblown kumaş olmak üzere 3 katlı ve kulak lastiği 13 cm olacaktır.
  4. Teslim şekli Incoterms 2020 CFR İzmir olarak kararlaştırılmıştır.
  5. Ödeme yöntemi olarak mal mukabili belirlemişlerdir.
  6. Taraflar yazılı sözleşme yapmamışlardır.

İhracatçı firma malları 25.03.2021 tarihinde taşıyana teslim etmiş, ön izin ve ihracat gümrük işlemlerini tamamlamıştır. Ürünler Avusturyalı alıcıya ulaştığında meltblown katmanın bulunmadığını ve kulak lastiklerinin belirlenenden kısa olduğunu tespit etmiştir.

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 28.05.2021 tarihi saat 12:30’a kadar gönderebilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği olarak hazırlamış olduğumuz “İhracat: Ayıplı Ürün” konulu vaka sorusuna katılımınız için teşekkür ederiz.

Cevap: D seçeneğidir.

Evet gereklidir. Mallar alıcıya ulaşmasının ardından malları inceleyip 7 ile 14 gün içerisinde e-posta veya fax yolu ile ayıp ihbarında bulunmalıdır.

Doğru cevabın açıklaması;

Taraflar yazılı sözleşme yapmadıkları için sözleşmeye uygulanacak hukuk Türkiye ve Avusturya  ülkelerinin tarafı oldu 1980  tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’dur. ( Viyana Satım Sözleşmesi/Konvansiyonu).

Bu Konvansiyon uluslararası satım sözleşmenin kurulmasını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve sözleşmeye aykırılık hallerinde yaptırımları düzenleyen hukuki metindir.

Konvansiyon’un 30. maddesine göre satıcının satım konusu ve belgeleri alıcıya teslim etmek ve mülkiyeti geçirmekle yükümlüdür.

Konvansiyon’un 35. Maddesine göre satıcı teslim ettiği ürünlerinde miktarı niteliği/tanımı ve paketlemesi anlaşmaya uygun olarak yapılmalıdır.

Teslim anında bu şartları  yerine getirmeyen Satıcı “ayıplı ürün/sözleşmeye uygun olamayan ürün teslim ettiği için Konvansiyonun 36. Maddesine sorumlu sayılmaktadır.

Konvansiyon’nun 38. maddesine göre Alıcı Mal kendine ulaştıktan sonra incelemek ve ayıp tespit etmiş ise Konvanisyon’un 39. Maddesine göre  “makul süre” içinde satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü ihlal eden alıcı sözleşmeye aykırılık nedeni sahip olduğu  hakları kullanamaz.

Konvansiyon’da belirtilen “makul süre” kavramı her sözleşmeye, sözleşme konusu ürünlere göre değişmektedir. Ancak bu konu ile ilgili olarak bir içtihat hukuku  yaratılmıştır. Taze ve kolay yok alabilir ürünler ile ilgili olarak bu süre günler hatta saatler olarak kabul edilmekteyken, kurumu gerektiren, kalibrasyonu ve deme süresi olan mallarda aylar olarak kabul edilmiştir. Bunun haricinde kalan birçok mal ile ilgili olarak verilen mahkeme kararlarında  mal alıcıya ulaşmasından itibaren 7 ile 14 gün içinde ayıp ihbarının satıcıya yapılması gerektiği kararı verilmiştir.

Konvansiyon’un  13.  maddesine göre yazıllık telegram ve telex yoluyla yapılabileceği düzenlenmiştir. Gelişen teknoloji ve uygulamalar ışığında bu madde e-posta ve elektronik  metotlar ile iletişim  kurulmasını kapsayacak şekilde esnek olarak yorumlanmaktadır. Bu bağlamda her türlü elektronik iletişim vasıtası ile yapılması mümkündür. Bu iletişim vasıtaları e-posta, fax, teleks olarak sayılabilir..

Bu sebeple, ayıp ihbarı e-posta ile yapılması hukuken mümkündür.