Vaka Sorusu

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği Vaka Sorusu

 Yeni vaka sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 4 takipçimize aşağıdaki kitaplardan bir tanesini hediye edeceğiz. Şimdiden başarılar dileriz.

 

Akreditif  Vaka Sorusu

 

Amir banka (I bankası) akreditifini açar, A bankası aracılığıyla ihbar eder, A bankası görevli bankadır.
A bankası, akreditifi Lehtara ihbar eder.
Lehtar yüklemeyi yaptıktan sonra belgeleri A bankasına ibraz eder. Lehtar, malların gümrükte beklememesi ve gecikme olmaması için Orijinal taşıma belgesini beyaz ciro (blank endorsement) yaparak direk olarak amire gönderdiğini belirtir. Diğer bakımlardan evraklarının uygun olduğunu sadece orijinal taşıma belgesi yerine kopya ibraz ettiğini belirtir.

Belgelerin iştira edilebilmesi için amir bankadan yetki istenmesini talep eder. Yani orijinal taşıma belgesi yerine ibraz edilen suretler nedeniyle oluşan rezervin kaldırılması için amir bankaya teleks gönderilmesini ister.
Bunun üzerine A bankası vesaiki inceler, tek rezervin kopya taşıma belgesi olduğuna karar verdikten sonra, amir bankaya bu rezervin kabul edilip edilmediği konusunda mesaj gönderir.

Rezervin kabul edilmesi halinde belgeleri iştira edeceğini belirtir.
Amir Banka (I) mesajı aldıktan sonra amire ihbar eder ve rezervin kaldırılması konusunda talimat vermesini ister.  Amir rezervin kaldırılması konusunda talimat verir.  Amir banka (I) bu talimat üzerine A bankasına mesaj gönderir. Rezervin kabul edildiğini ve iştira edebileceğini bildirir.  Bunun üzerine A bankası iştira eder, belgeleri gönderir ve I bankasından rambursman (ödeme) talep eder.

Amir banka (I bankası)  2 gün sonra belgeleri alır ve inceler. Orijinal konşimento yerine suret ibraz edilmesi dışında rezerv olmadığını gören I bankası amirin hesabını borçlandırır, A bankasını ramburse eder.

Amir hesabının borçlandırılmasından iki gün sonra I bankasına müracaat ederek malların geldiğini ancak orijinal konşimentonun henüz gelmediğini ve bu yüzden malları çekemediğini belirterek taşıma şirketi adına kendisine   “steamship indemnity” (konşimento garantisi) verilmesini talep eder.

I bankası,  amirden zaten mal bedelini aldığını ve  lehtara ödemenin gerçekleştirildiğini düşünerek Steamship Indemnity (Letter of Indemnity)   (LOI) verir.

Bir hafta sonra amir banka (I),  bir başka bankadan (X bankası) bir tahsil talimatı alır. Ek’ inde 1 poliçe, fatura ve orijinal konşimento vardır.    Bank I buna bir anlam veremez, hemen LOI verdiği Amire döner, temas kuramaz.  Bunun üzerine X bankasına mesaj gönderir, ithalatçı ile temas kuramadığını, ancak bu bedelin zaten ödendiğini bir sorun olmaması gerektiğini belirtir.

Mesajı alan X bankası kendisine ibraz da bulunan taraftan aldığı bilgilere istinaden bir mesajla I bankasına şunları bildirir; “ Bu konşimentonun orijinali elimizde olduğuna göre hak sahibi benim müşterimdir. Anladığımıza göre bankanız düzenlediği  “Steamhip Indemnity “ ile malların çekilmesine aracılık etmiştir.  Bu yüzden müşterim mal bedelini temsil eden poliçenin ödenmesini talep etmektedir. ”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Amir banka ödeme yapmaz, zaten akreditif bedeli ödenmiştir
B- Amir banka X bankasının talep ettiği bedeli öder
C- Amir banka orijinal Konşimentoyu aldığına göre LOI hükümsüz olur
D- LOI akreditifte istenen bir belge olmadığı için dikkate alınmaz
E- X bankasının müşterisi akreditif amirini dava eder

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 06.07.2022 tarihi saat 23.59’a kadar gönderebilirsiniz.