Utrader Görüş: Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması: İngiltere Elektronik Ticaret Belgeleri Yasası ve Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında Model Kanunu

Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması: İngiltere Elektronik Ticaret Belgeleri Yasası ve Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında Model Kanunu

Utrader dünyada ticaretin kolaylaştırılması adına atılan adımların ülkemizde hızla benimsenmesi gerektiğine inanıyor.

Dünyada ticaretinin kolaylaştırılmasında önemli yeni bir adım olan İngiltere Elektronik Ticaret Belgeleri Yasası ve Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında Model Kanuna ilişkin  Danışma Kurulu üyemiz, ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı Abdurrahman Özalp’ın görüşü aşağıda yer almaktadır.

20 Temmuz 2023’te uzun zamandır beklenen Elektronik Ticaret Belgeleri Yasası 2023 (Yasa) Kraliyet Onayını aldı ve 20 Eylül 2023’te Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girecek. Bu yasa ile 1882’den beri yürürlükte olan Kıymetli Belgeler Yasası ve 1992 tarihli Deniz Yoluyla Mal Taşınması yasasını değiştirmektedir. Bu önemli gelişmenin diğer ülkelerde dünya ticaretinde kullanılan elektronik belgelerin önünü açacağı tahmin edilmektedir. Bunun için Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)’ın Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında Model Kanununun (MLETR-Model Law on Electronic Transferable Records) ülkelerin iç hukuklarına adapte edilmesi önemlidir. Bizim de ülkemiz için bu çalışmayı yapmamız gerekir ki çalışmalar yavaş yavaş başladı denilebilir.

Çağın gerisinde kalmamak, bugün bu konuda ilerleme gösteren ülkelerle yarın bütün dünya ile rahat, kolay, hızlı ticaret ve operasyon yapabilmek, finansa erişebilmek, çevreyi korumak, sürdürülebilir olmak, lojistik ve tedarik zincirinde başarılı olmak, sınır ötesi engelleri ortadan kaldırmak, dijitalleşmek ve elektronik ticareti geliştirmek için MLETR’nin iç hukukumuza bazı uygun eklemelerle dahil etmemiz artık zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. Böylece dijitalleşmenin önü açılırken  yeni iş fırsatları, birlikte çalışılabilirlik ve ticaret hacmi artacak ve ekonomik büyüme sağlanacaktır. MLETR ile ilgili detaylı bilgi ve makale için aşağıdaki linklere erişebilirsiniz.

https://www.abdurrahmanozalp.com/FileUpload/as927292/File/mletr_hakkinda_ao_makale.pdf

https://www.gov.uk/government/news/uk-economy-to-receive-1-billion-boost-through-innovative-trade-digitalisation-act

Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.