Utrader Bilgilendiriyor: Vesaik Mukabili Ödemede Risklerin Yönetimi

Vesaik Mukabili ödemede Risklerin Yönetimi

Türkçe’de Vesikalı Tahsil, Belgeli Tahsil, İngilizcede ise Cash Against Documents (CAD), Documentary Collection terimleri ile ifade edilen vesaik mukabili ödeme, bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgeler (vesaik) karşılığında ithalatçının mal bedelini ödenmesi ya da ödeme taahhüdüne girmesi şeklinde yapılan bir ödeme şeklidir.

 

Vesaik Mukabili Ödemenin İhracatçı Açısından Riskleri

Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından birtakım riskleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

* Vesaik mukabili ödeme şeklinde ihracatçı, ithalatçının verdiği söze güvenmek zorundadır. Eğer ithalatçı malı gümrükten çekmeyi çeşitli nedenler ile istemiyorsa ödemeye zorlayıcı herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Alıcının malları gümrükten çekmemesi çeşitli sebeplere dayanabilir: Bunlar:

– İthalat ülkesinin yurtdışına döviz çıkışını yasaklaması,

– Ülkeler arasında ambargo/yaptırım uygulamalarının başlaması,

– Malın piyasa fiyatının anlaşma fiyatının altına düşmesi,

– Alıcının, ithalattan önce inceleme hakkını kullanması ile gönderilen malın kalitesini beğenmemesi veya reklamasyon iddiasında bulunması,

– Alıcının mali durumunun bozulması, konkordato veya iflas etmiş olması,

– Alıcının malları almama tehdidi ileri sürerek fiyatı düşürme düşüncesi olabilir.

* Vesaik mukabili ödeme şeklinde mal bedeli ithalatçı tarafından bankaya ödenmediği sürece, mal üzerindeki fiziki kontrol ve sorumluluk ihracatçı üzerinde kalmaktadır. Bu durumda ithalatçının ülkesindeki gümrükte malların beklemesi; hem masrafların artmasına sebep olmakta hem de ürünün değerinin kaybolma, hatta yok olma riski ortaya çıkmaktadır.

* Alıcı malları teslim almazsa, satıcının malları çıkış ülkesine getirmek için nakliye ücreti ödemesi gerekecektir.

* Bazen mali kuruluşların ödeme yapılmadan önce vesaiki alıcıya teslim ettiği durumlar yaşanabilmektedir.

* Sahtecilik ve hile riskinin fazla olması nedeniyle önerilen bir ödeme yöntemi değildir,

 

Vesaik Mukabili Ödemede İhracatçının Riskini Azaltma Yolları

İhracatçının yukarıda sayılan riskleri azaltmasının bazı yolları bulunmaktadır. Bunlar:

* İhracatçı, ihracatı gerçekleştirmeden önce alıcı ve ülkesi hakkında detaylı bir araştırma yapmalıdır. Bu anlamda ranseyman bir yöntem olabilir.

* Taraflar bu ödeme şeklini kararlaştırırken, vesaikin ve emtianın muhatap tarafından teslim alınmasına yönelik özel şartlar öngörebilirler.

* İhracatçı, gönderdiği malların sipariş üzerine yapılan veya fikri mülkiyet hakkı içeren eşyalar olmamasına özen göstermelidir. Böylece alıcının malları kabul etmemesi gibi bir durumda, bir başkasına satış daha kolay olacaktır.

* İthalatçının ülkesindeki bekleme riskini dikkate alıp, malın sigortasının bitiş süresininin buna göre düzenlenmesi tavsiye edilir.

* Mal bedelinin en azından bir kısmının peşin alınması da riski azaltabilir.

* Saygın bankalar ile çalışılmalıdır.

* Vesaikin erken teslimini engellemek için ibraz bankasına özel talimatlar verilebilir.

* Orijinal vesaik asla alıcıya gönderilmemeli, doğrudan bankaya gönderilmelidir. Hatta banka adresinin gerçekten bankaya ait olduğu teyit edilmelidir.

* Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan URC 522 kuralları dikkatlice incelenmelidir.

* Konşimentonun ticaretteki mülkiyet gücünü kullanmak için mallar deniz yoluyla gönderilebilir.

Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.