Utrader Bilgilendiriyor: Dünyadaki Gümrük Birlikleri

Dünyadaki Gümrük Birlikleri

Gümrük Birliği (Customs Union), iki veya daha fazla ülke arasında mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı için vergi ve vergi benzeri tüm engellerin kaldırılmasını ve buna karşılık üye olmayan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasını ifade eder.

Dünya Ticaret Örgütü’nün dayandığı Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’na göre gümrük birliği, iki veya daha fazla gümrük bölgesinin yerine tek bir gümrük bölgesinin ikame edilmesidir. Gümrük Birliği anlaşmalarında; vergiler ve diğer kısıtlayıcı ticaret düzenlemeleri, birliği oluşturan topraklar arasındaki ticaretin veya en azından anlaşma yapan ülkeler menşeli ürünlerin ticaretinin büyük ölçüde tamamı için kaldırılır. Bunların yanında birlik üyelerinin tümü ticarette birliğe dahil olmayan ülkelere veya bölgelere aynı vergileri ve diğer ticaret düzenlemelerini uygular.

Dünyada yapısı ve işleyişi farklı çok sayıda gümrük birliği anlaşması bulunmaktadır. Gümrük Birliği bölgesine giren bir malın, birliğe üye olan ülkelerde de serbest dolaşıma girmesi, firmaların pazara giriş imkanlarını genişletmektedir.

Aşağıdaki şekil dünyadaki gümrük birliklerini göstermektedir.

Kaynak: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/customs-unions#:~:text=Customs%20unions%20are%20groups%20of,common%20trade%20and%20competition%20policies.

 

Aşağıda dünyada var olan gümrük birliklerine üye ülkeler coğrafi olarak sunulmaktadır. Gümrük Birliği görseli altında listelenen adına tıklayarak, birliğin sayfasına ulaşılabilir.

 

Amerika Kıtasında Yer Alan Gümrük Birlikleri

And Topluluğu (Comunidad Andina – CAN)

Karayipler Topluluğu (CARICOM)

Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)

 

Afrika Kıtasında Yer Alan Gümrük Birlikleri

Doğu Afrika Topluluğu (EAC)

Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC)

Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU)

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (WAEMU)

 

Avrupa’da Yer Alan Gümrük Birlikleri

Avrupa Birliği Gümrük Birliği (EUCU)

AB-Türkiye Gümrük Birliği

AB-Andorra Gümrük Birliği

AB-San Marino Gümrük Birliği

 

Asya ve Orta Doğu’da Yer Alan Gümrük Birlikleri

Avrasya Gümrük Birliği (EACU)

Körfez İş birliği Konseyi (GCC)

 

 — Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 21.07.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.