Utrader Bilgilendiriyor: Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Üzerinden İhracat

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Üzerinden İhracat

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi ve “İhracat 2004/12” sayılı Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında anonim şirketlere, “Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)” statüsü verilmektedir.

DTSŞ’ler esas olarak aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak, komisyon karşılığında imalatçı veya tedarikçi firmalara ait malların ihracatına aracılık yapmakta; onlara vergi, finansman ve gümrük anlamında kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu statünün bir firmaya verilebilmesi veya devam edebilmesi için; ödenmiş sermayesinin en az 2 milyon TL olması ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında, FOB tutarı en az 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı (transit ve bedelsiz ihracat hariç) gerçekleştirmesi gerekmektedir.

DTSŞ üzerinden yapılan ihracatta, DTSŞ ile imalatçı veya tedarikçi firmalar arasinda aracılı ihracat sözleşmesi yapilmaktadır. Vekaleti içeren bu sözleşme ile firma tüm süreçleri kendi bünyesinde yürütmektedir. Öyle ki; imalatçı veya tedarikçi firma ihracatla ilgili fatura dahil ilgili tüm evrakları DTSŞ vekaleti ve kaşesini kullanarak DTSŞ belgeleri üzerinden düzenlerler. Gümrük işlemleri de DTSŞ vekaleti ile DTSŞ adına yapılır.

Ancak malın üretimi veya tedariki ile ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuat yönünden idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur.

KDV istisnası kapsamında DTSŞ’lerde ihracat süreci şu şekilde işler:

 • İmalatçı veya tedarikçi frmalar ihraç edilecek malları “ihraç kayıtlı satış” ile DTSŞ’lere fatura düzenleyerek satarlar. Bu satışta 3065 sayılı kanunun 11-c maddesi gereğince KDV DTSŞ tarafından ödenmez. DTSŞ’ne satış fiziken gerçekleşmez, işlemler kaydi olarak yürütülür.
 • Sonrasında, DTSŞ’lerin vekaletini almış olan ihracatçılar, düzenledikleri DTSŞ faturaları ile üç ay içerisinde malı yurt dışına gonderirler.
 • Tahsil edilmeyen KDV, imalatçı veya tedarikçinin ilgili dönem vergi beyannamesinde hesaplanan KDV içerisinde gözükür. Vergi dairesi tarh olunan verginin DTSŞ’ye teslim edilen mallara isabet eden kısmını tecil eder.
 • DTSŞ, ihraç edilen malın bedelini satıcı veya tedarikçiye transfer eder.
 • Aynı zamanda malın ihraç edildiğini kanıtlayan belgeleri imalatçı veya tedarikçiye vergi dairesine vermek üzere gönderir.
 • KDV iadesi sürecinde Maliye tarafından oluşturulan yükümlülükleri firma adına DTSŞ yürütür.
 • DTSŞ nakit KDV iadesini firmaya transfer eder. Böylece firma DTSŞ’ye düzenlediği faturanın KDV tutarını herhangi bir kesintiye uğramadan tam ve eksiksiz olarak tahsil etmiş olur.

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Üzerinden yapılan İhracatta Avantajlar

KDV iadesi sürecini, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan avantajları kullanarak DTSŞ kendisi yürütür. Bu avantajlarla;

 • DTSŞ’ler sadece %4’lük teminat ile ihracattan kaynaklanan KDV’leri nakden iade alabilirler. Böylece teminatı firma vermediği için bankalardaki kredi limitinde azalama meydana gelmez.
 • Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yapılabilen nakden kdv iade taleplerinde, diğer firmalardan farklı olarak DTSŞ’ler gümrük beyannamelerinin teyidini beklemeden iade talebinde bulunabilirler. Bu noktada faturaların teyidi yeterli olmaktadır.
 • Firmalar DİİB kapsamında KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları DTSŞ’ye KDV hesaplanarak teslimi mümkündür. Dahası DTSŞ’ye bu anlamda yüklenilen KDV’nin iadesi yapılmaktadır.

Böylece yukarıda sayılan avantajlarla DTSŞ üzerinden ihracat yapan firma YMM raporu, teminat ve inceleme süreçlerini yaşamadan ihracat faturasındaki KDV tutarını iade alabilmektedirler.

 • Firmanın ihracatı kendisinin yapması durumunda genellikle sadece malın üretimine ait KDV iade olarak alınırken, DTSŞ üzerinden yapılan ihracatta faturada belirtilen KDV tutarı herhangi bir kesintiye uğramadan tam ve eksiksiz olarak tahsil edilmektedir.
 • DTSŞ’ler imalatçı veya tedarikçilere KDV iade tutarı için ihtiyaç duyulduğundaön ödeme de yaparak onlara finansman imkanı sağlarlar. Ancak bu işlem için faiz, masraf ve komisyon kesintisi uygularlar.
 • Bu statüdeki firmalara özel olarak Eximbank’ın Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi imkanı bulunmaktadır. Bu imkan ile DTSŞ’lere düşük faizli kredi, üstelik aracı banka olmadan verilmektedir. DTSŞ’ler bu avantajlı krediyi düşük faizle imalatçılarına kullandırabilmektedirler.
 • DTSŞ’ler ihracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak faydalanırlar.
 • DTSŞ’lerin Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olmaları nedeniyle firmalar gümrük işlemlerini daha hızlı tamamlayabilirler.

 

Yayın Tarihi: 18.04.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.