Utrader Aylık Dış Ticaret Bülteni: Mayıs 2020

Sizler için hazırladığımız ve Nisan 2020 Dış Ticaret Verilerini yorumladığımız haber bültenimizi aşağıda bulabilirsiniz.

  • Coronavirüs salgını nedeniyle Genel Ticaret Sistemine göre Türkiye’nin 2020 Nisan ayında ihracatı % 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat ise % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu. Bu rakamlar önemli bir daralmayı işaret etse de, 2007-2009 Küresel Finans Krizi’nin en etkili olduğu 2009 yılının Nisan ayında Türkiye’nin ihracatının %33,46, Mayıs ayında da, Nisan 2020’ye çok yakın bir değer olan %41,12 oranında düştüğü dikkate alındığında; Nisan ayı ihracat düşüşünün bir kıyamet belirtisi olmadığı görülecektir.
  • 2020 Nisan ayında, ihracatta hemen hemen bütün sektörler negatife düşerken, fındık, meyve ve sebze ürünleri ile yaş meyve ve sebze sektörü artış kaydetmiştir. Bunun nedenlerinden birinin COVID-19 salgını sebebiyle İspanya, Fransa ve İtalya’da tarımsal üretimin yapılamaması sonucu Avrupa’nın talebinin bir kısmının Türkiye’ye yönelmesi olarak açıklanabilir.
  • Nisan ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen fasılın “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler” olması; makine sektörün mücbir sebep kapsamı içerisine dahil edilmemesini haklı çıkarıyor. Ancak bu durumun nedeninin; Çin’in kapanmasının ardından alınan sözleşmeye bağlı siparişler olduğu ve değişeceği hususu unutulmamalıdır.
  • Almanya’da Satın alma Yöneticileri Anketi sonuçlarının yükselme eğilimine girmesi, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan bu ülkeye yönelik ihracatının iyileşeceği anlamına gelmektedir.
  • Nisan 2020 ithalatındaki rakamsal azalmanın, ihracattan daha az olması, Türkiye’nin ekonomide, salgın tedbirlerinde “ani duruş” yerine ekonomiyi mümkün olduğu kadar açık tutma tercihinin yansıması olarak gözüküyor. Ayrıca dövizin Nisan 2020 içerisinde psikolojik sınırı aşmasına izin verilmemesi de ithalatın daha fazla düşüşünü engellemiştir. Bunu rağmen ara mallar ithalatı %33,30 ile önemli miktarda azalmıştır.
  • Nisan 2020 istatistiklerinde öne çıkan bir diğer husus da, ihracatta mal mukabili ödemenin payının altı puan düşmesi ve bu payın peşin ödemeye kayması olmuştur. Risk sebebiyle ortaya çıkan bu dönüşümün gelecek aylarda da devam etmesi mümkün gözükmektedir. Ancak bu tedbirli yaklaşım Türk ürünlerinin rekabetini olumsuz etkileyebilir.

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği