Sizler için hazırladığımız ve Mayıs 2020 Dış Ticaret Verilerini yorumladığımız haber bültenimizi aşağıda bulabilirsiniz.

  • Genel ticaret sistemine göre 2020 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, % 40,88 azalarak 9 milyar 964 milyon dolar, ithalat ise % 27,69 düşerek 13 milyar 406 milyon dolar oldu. İhracat daha az iş günü çalışılan Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla % 10,84 artış göstermiştir.
  • Geçen yılın aynı ayına göre, ihracatta yatırım mallarının payı yaklaşık 1 puan gerilerken, ara mal ihracatının payı 2 puan artmıştır. İthalatta ise yatırım mallarının payı 2,5 puandan fazla artarken, ara mal ve tüketim mallarının payı gerilemiştir. Bu bağlamda yatırım malları alımlarının payının artması Türk firmalarının geleceğe yönelik olumlu düşüncesini ifade ederken, mal sattığı dünya partnerlerinde bu iştahın olmadığı düşünülebilir.
  • Türkiye’nin ana pazarlarının hemen hemen hepsinde önemli ihracat düşüşü yaşanmaya devam ederken, Çin’den yapılan ithalatta geçen yılın aynı dönemine göre artış olmuştur.
  • İhracatta hava taşımacılığının payı 2 puan, ithalatta ise oldukça yüksek bir değişimi ifade eden yaklaşık 7 puanlık bir artış göstermiştir. Deniz yolu taşımacılığında karantina sebebiyle ortaya çıkan gecikmelerin buna sebebiyet vermiş olması mümkündür. Buna karşılık salgın nedeniyle oldukça ön plana çıkan demiryolu taşımacılığının payının hem ihracatta hem de ithalatta çok önemsiz bir artış gösterdiği gözlemlenmiştir.
  • Nisan ayındaki ihracatta peşin ödemeye yönelme Mayıs ayında oransal olarak yavaşlamış görünürken, ithalatta Nisan ayına göre yine oransal olarak daha fazla peşin ödeme kullanıldığı görülmektedir.