Uluslararası Ticaret Ağı Derneği – UTRADER

Hem küresel hem de ülke düzeyinde uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, başta bu alanda eğitim alan öğrenciler ve mezunlar olmak üzere, üniversiteler, iş dünyası, hane halkı, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri geliştirmek, Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda projeler üretmek ve organizasyonlar düzenlemek, üyelerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ULUSLARARASI TİCARET AĞI DERNEĞİ – UTRADER resmi olarak 15 Kasım 2019 tarihinde kurulmuştur.

Dernek, anılan amaçlarını gerçekleştirirken, Sakarya Üniversitesi Akyazı MYO Dış Ticaret Programının öğrenci ve mezunlarının 1996 yılından itibaren oluşturdukları birlik ve beraberlik içinde fayda üretme anlayışını önceler.

Derneğimizin hepimize hayırlı olmasını dileriz.

Sosyal Medya Hesapları:

Instagram: https://www.instagram.com/utraderorg/

Twitter: https://twitter.com/UtraderOrg

Facebook: https://www.facebook.com/utraderorg/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/utrader/