Global Trade Helpdesk

Doğru Pazara Ulaşmak İçin Yeni(lenmiş) bir Platform: Global Trade Helpdesk

DTÖ, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) yöneticileri, 26 Haziran’da, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ticaret verilerine daha kolay ulaşmalarını ve yeni pazar fırsatlarından yararlanmalarını sağlayacak olan “Global Trade Helpdesk”veri platformunu oluşturduklarını ilan ettiler.

Bu platformda, ithalat, pazar dinamikleri, tarifeler, yasal gereklilikler ve potansiyel alıcılar hakkında ayrıntılı bilgi ile ticaret fırsatları yer alıyor.

https://globaltradehelpdesk.org/en

 

Tavsiye ederiz.