Geçmişten Günümüze UTrader

Onursal başkanlığını Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan’ın yaptığı Uluslararası Ticaret Ağı Derneği kuruldu.

Beş yılı aşkın bir süredir akademiye destek vermek amacıyla organize olarak bir araya gelen ve alanda çalışan mezunlar ile akademisyenlerden oluşan dernek, kuruluşunu Kasım 2019’da tamamladı.

Kısa adını da Utrader “Sen Tüccarsın” İngilizce benzetmesi ile belirleyen dernek, benzer derneklerden akademik ayağının güçlü olması hedefi ile farklılaşıyor. Bunun için de başta alanda eğitim alan öğrenciler ve mezunlar olmak üzere, üniversiteler, iş dünyası, hane halkı, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri geliştirerek, hem küresel hem de ülke düzeyinde uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.


Bu yeni yapıdan önce de Mezunlar Komitesi adını verdikleri oluşum ile üniversitelere burs, ders, konferans, eğitim, staj ve istihdam desteği veren dernek, evrildiği kurumsal yapı ile daha etkin ve kapsayıcı olmayı hedefliyor. Utrader’ın öne çıkan bazı çalışma alanları şu şekilde;

  • Farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere burslar vermek,
  • İş dünyası-üniversite iş birliğini tesis ederek, iş dünyası için gerekli nitelikli eleman yetiştirilmesi amacı ile ortak projeler üretmek, aktiviteler düzenlemek ,
  • Derneğin amacına yönelik olarak tek başına veya diğer paydaşlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum, kongre, kurs, seminer, eğitim ve panel gibi etkinlikleri düzenlemek,
  • Eğitim kuruluşlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için çalışmalarda bulunmak.


Mottolarını “Birlikteliğin Global Gücü” olarak belirleyen Derneğin kuruluşunda Uluslararası Ticaret alanından 28 mezun ve üç farklı üniversiteden beş öğretim elemanı yer aldı.

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği, bu yıl, 24.sü Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşbirliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en eski ve etkili akademik organizasyonlarından biri olan ve SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nün de etkin olduğu Finans Sempozyumu’na da katkı veriyor