Akreditif Vaka Sorusu 3

Yeni bir akreditif vaka sorusu ile karşınızdayız. Sorumuzu doğru bilenler arasından çekilecek kurada kazanan 6 takipçimize, kendi seçecekleri, aşağıdaki kitaplardan birini  hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz…

 

Vaka

Almanya’ya da yerleşik bir mühendislik firması (A Firması) Türkiye de B Firması için iş yapacaktır.

A firması bankasına müracaat eder ve B firmasına bir Kesin Teminat Mektubu (Performans Guarantee) verilmesini ister. A firmasının bankası (X Bank) firmasından başvuru formunu aldıktan, kredi işlemlerini tamamladıktan ve komisyonunu aldıktan sonra garanti metnini SWIFT’in MT760 formatında bir taslağını hazırlar ve müşterisine gönderir. Müşterisi de Türkiye’deki kendi müşterisine (B Firması) faks ile gönderir. İki müşteri metin üzerinde mutabık kaldıktan sonra A firması garantör bankaya metnin gönderilmesi için bilgi verir. Almanya’daki X Bank hazırlamış olduğu MT760 garanti metnini muhataba (B firması) ihbar edilmek üzere SWIFT ile gönderir.

Garanti ICC’nin 758 sayılı URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) kurallarına tabidir. Garanti henüz ihbar edilmeden yani daha MT760 mesajı Türkiye’deki bankadayken garantör tarafından ihbar edilmemesi ve iade edilmesi istenir.

Bu arada A firması bankasından garantinin gönderildiği tarihi öğrenmiş ve müşterisine iletmiştir. B firması iki hafta sonra tazmin talebi için ibrazda bulunur. Garantör, garantinin ihbar edilmediğini, iptal edildiğini ve dosyanın kapandığını bildirir. Muhatap itiraz eder, garantinin metni (mt760)’ın garantör tarafından gönderildiğini öğrendiğini, gerekirse tarihi ve saati ile ispat edebileceğini ileri sürerek ibrazının incelenmesini ve uygunsa ödenmesini talep eder.

 

Buna göre muhatabın durumu için aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir.

  1. a) Garanti (MT760) metni garantör tarafından gönderildiği için açılmış sayılır, muhatap ibrazda bulunabilir.
  2. b) Garanti (MT760) metni garantör tarafından gönderildiği halde ihbar bankası tarafından muhataba ihbar edilmediği için açılmış sayılmaz, muhatap tazmin talebinde bulunamaz.
  3. c) Muhatap (B firması) müşterisinden (A firması) aldığı garanti taslağı (MT760) faks mesajını tazmin talebine ekleyerek ibrazda bulunabilir.
  4. d) Muhatap (B firması) noter aracılığıyla mesajın garantörün kontrolünden çıktığını kanıtlayarak ibrazda bulunabilir.
  5. e) Muhatap (B firması) SWIFT’ten aldığı bir teyit ile mesajın garantör tarafından gönderildiğini kanıtlayarak ibrazda bulunabilir.

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 30.11.2020 tarihi saat 17:00’a kadar gönderebilirsiniz.