Uluslararası Ticaret Ağı Derneği Akademi Ödülleri

UTRADER Akademi Ödülleri

Değerli araştırmacılar,

Türkiye’nin 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren kalkınmasının temel aracı ve kaldıracı olarak gördüğü ihracat odaklı büyüme gittikçe önem ve zemin kazanmıştır. Buna bağlı olarak da ülkemizin ihracatı, son yıllarda hamlenin başladığı zamanlarla karşılaştırılamayacak düzeyde artış kaydetmiştir.

Bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’nin ihracatta potansiyeline ulaşmasında ve firmalarımızın uluslararasılaşma yolculuğunda bazı sorunlar ve beraberinde önemli fırsatlar bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin hala dünya ihracatının yaklaşık %1’ini gerçekleştirebiliyor olması, küresel şirketlerinin azlığı, inovatif, kompleks ve markalı ürünler geliştirme hızının henüz istenilen seviyede olmaması aynı zamanda iyileştirme ve fırsat alanlarımızı da işaret etmektedir.

Bu görünüm üzerine tasarlanan ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği (UTRADER) ve Sakarya Üniversitesi’nin düzenleyicileri olduğu UTRADER Akademi Ödülleri; Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına odaklı bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlamak üzere verilecektir.

Alanında Türkiye’de ve hatta dünyada örneği bulunmayan UTRADER Akademi Ödüllerine, Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma merkezlerinde çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar ile lisans ve lisansüstü öğrencileri, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hazırladıkları doktora tezi, yüksek lisans tezi, lisans bitirme çalışması/projesi ve makale olmak üzere dört farklı kategoride başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen amaç etrafında hazırlanan çalışmalar, uTRader Derneği organizasyonunda, alanda yetkin akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından; çalışmaların akademik seviyelerinin gerektirdiği özgünlük, bilimsel nitelik ve pratik katkı açısından değerlendirecektir. Ödül başvuruları şahsen veya kurumlar tarafından da yapılabilir.

2022 yılında dağıtılacak toplam ödül miktarı 30.000 TL’dir.

Kategorilere Göre 2022 Ödül Miktarları

Doktora Tezi 12.000 TL
Makale 9.000 TL
Yüksek Lisans Tezi 6.000 TL
Lisans Bitirme Çalışması/Projesi 3.000 TL

 

Ödül Takvimi

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2022
Kazananların açıklanma tarihi 22 Ekim 2022
Ödül töreni tarihi 06 Kasım 2022

 

Ödül Dokümanları

 

Ödül Düzenleme Komitesi

  • Prof. Dr. Hakan Tunahan (Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü)
  • Doç. Dr. Sinan Esen (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü)
  • Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi (Bakırçay Üniversitesi, İşletme Bölümü)

İgili alanda çalışan akademisyen ve öğrencilerimizin ülkemizin ihracat ve firmalarımızın uluslararasılaşma çabalarına destek veren çalışmalarını değerlendirmek üzere heyecanla bekliyoruz.

Akademi Ödülleri Başvuru Formu

Ödüle başvurunuzu aşağıdaki bilgiler ve form ile yapabilirsiniz.
Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm araştırmacılara şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

Gönderilecek evraklar
Yüksek lisans veya doktora tezi için jüri imzalarını ve tarihini de içeren tez (Kamuya açık Yök Tez sayfası tezleri için numarayı aşağıdaki ilgili yere girmeniz yeterlidir.)

Makale için, sadece basılı olanlar için derginin kapağı, hakem kurulu ve indekslerini gösteren sayfaları ve makalenin kendisi (Çevrimiçi olanlar için DOI numarasını aşağıdaki ilgili yere girmeniz yeterlidir.) veya imza-tarih içeren makale kabul yazısı. Ödül için birden fazla makale ile ya da birden fazla yazarlı ortak makale ile başvurulabilir.

Bitirme Çalışması/Projesi için çalışmanın kendisi ve transkriptiniz.
Çalışmanıza kanıt oluşturacak ek dokümanları da yükleyebilirsiniz

Lütfen evrakları bilinen programlarla sıkıştırarak gönderiniz

Evrakların gönderileceği e-posta adresi: [email protected]

Kişisel Bilgiler(Gerekli)
Başvurunun statüsü(Gerekli)
Başvuru Kategoriniz(Gerekli)
(Çalışmanız tez ise buraya 0 giriniz)
(Çalışmanız makale ise buraya 0 giriniz)
Onay1(Gerekli)
Onay2(Gerekli)
Onay3(Gerekli)
GDPR Accepted On(Gerekli)