Vaka Sorusu – Gümrük (Geçici İthalat)

Yeni vaka sorumuz kısmi muafiyetli geçici ithalat ile ilgili. Sorumuzu doğru bilenler arasından yapılacak değerlendirme sonrasında 5 takipçimize,  kendi seçecekleri aşağıdaki kitaplardan birini hediye edeceğiz. Şimdiden bol şans dileriz…

(Anneler Günü’ne özel kitap hediyemiz)

Vaka

Bir firma 100.000 ABD Dolarlık makineyi kısmi muafiyetli geçici ithalat rejimine tabi tutmuştur. Makinenin vergiler toplamı 20.000 ABD Dolarıdır. Firma sadece 1 (bir) ay geçici ithalat rejiminden yararlanmak için başvurmuş 600 ABD Doları vergisini ödemiş ve 19.400 ABD Doları nakit teminat yatırmıştır.

Makineyi altı ay sonra yurt dışı etmek isterken gümrük geçici ithalat rejiminde fazladan kaldığı beş ay için 3.000 ABD Doları vergi tahsil etmiştir. Gümrük aynı zamanda gecikilen her ay için ayrı ayrı gecikme faizi uygulamıştır.

Cevaplarınızı aşağıdaki formu kullanarak 07.05.2021 tarihi saat 17:00’a kadar gönderebilirsiniz.