Üyelik

Derneğimize üye olunabilmesi için aşağıdaki üye başvuru formunun ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) sözleşmesinin doldurularak, ıslak imzalı bir şekilde, aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilmesi yahut kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Üyelik başvurunuz ilgili evrakların bizlere ulaşmasından sonra, 30 gün içerisinde değerlendir size bilgi vereceğiz.

Derneğimize Üye Olma Şartları
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olan ve herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış Üyelik Giriş Bildirgesini doldurup ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVVK) Sözleşmesini ıslak imzalamak suretiyle yazılı olarak gerekli evraklar ile üyelik başvurusunda bulunabilir.

Üyelikten çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

  • Dernek tüzüğüne ve yasalarımıza aykırı ve amaca zarar verici davranışlarda bulunmak,
  • Kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak ve Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde mazeretsiz ödememek,
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokmak, temyiz kudretini kaybetmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. Önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda itiraz hakları vardır.

Üyelik Haklarınız
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve bir dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır.

Üyelik Ücretleri:
Bireysel : 300 TL
Öğrenci : 100 TL
Kurumsal : 3.000 TL

Üyelik Başvuru Formu (Bireysel)

Üyelik Başvuru Formu (Kurumsal)

KVKK Sözleşmesi

 

İletişim Adresi
UTRADER (Uluslararası Ticaret Ağı Derneği)
Esentepe Mahallesi, İnonü Cad. Kartalkule No:147-70
Kartal , İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 353 45 35

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön