Üye Mentörlüğü Programı

Mentör Girişi | Mentee Girişi

mentor - Üye Mentörlüğü Programı

 

Utrader Üye Mentörlüğü Programı, derneğe yeni katılan ve Komite (Çalışma Grubu) ya da Yönetim Kurulu’nda yer alması düşünülen üyelerin, derneğin kültürünü, misyonunu ve vizyonunu anlaması,  içselleştirmesi  ve  dahil  olma  sürecini  kurumsal  olarak  gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mentörlük Programının Prensipleri

  1. Mentörler, mentee’ler ile daha önceden belirledikleri zamanlarda online veya yüz yüze bir araya gelirler. Görüşmelerin sıklığı haftada en az bir kez olmalıdır. Ama daha fazla görüşme yapmak etkinlik ve programının daha erken tamamlanmasına imkan verecektir.
  2. Mentörün, programın prensiplerine uymadığı veya amaçlarına uygun davranmadığı durumlarda başka bir mentör belirlenir.
  3. Mentee’nin programın prensiplerine uymadığı veya amaçlarına uygun davranmadığı durumlarda Komite veya Kurullarda yer alamaz.
  4. Mentee’nin öncelikle komitede sorumluluk alıp almaması ve zamanına mentör karar verir.

 

Mentörlük Programının Kapsamı

  1. Taraflar derneğin veya derneğin oluşumuna esas teşkil eden yapılanmalardaki misyon, vizyon ve faaliyetleri paylaşır, tartışır.
  2. Mentee Dernek komite ve yönetim kurulunun yapısı, prensipleri ve kültürü üzerine bilgilendirilir.
  3. Mentee’yi diğer dernek komite ve kurul üyeleri ile tanıştırır ve iletişimini güçlendirir.
  4. Mentör dernekteki gelişmeler ve yeni projeler hakkında sürekli mentee’yi bilgilendirir, görüşlerini alır ve bunu dernek kurullarında tartışmaya açar.
  5. Mentör, mentee’nin örgütlenme, işleyiş ve iş geliştirme üzerine fikirlerini alır, tartışır ve uygun olanlarını dernek kurullarına taşır.

 

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön