Utrader Bilgilendiriyor: Yabancı Dilde Düzenlenmiş Ticari Fatura

Yabancı Dilde Düzenlenmiş Ticari Fatura (Commercial Invoice)

Ticaretin en önemli dokümanlarından biri olan ticari fatura dış ticarette;

 • Malların sevk edilmeden önceki gözetiminde ve çıkış gümrüğündeki kontrolde,
 • İthalat gümrüğünde malların kontrolünde,
 • Nakliye sigortası tazminat talebinde,
 • İthalat gümrüğünde vergi hesaplanmasında,
 • İthalatçının, teslim aldığı malları kontrol etmesinde,
 • Finansman imkanlarının kullanılması sırasında,
 • İthalatçı tarafından yapılacak ödemede ve
 • Teşvik talebinde

kullanılmaktadır.

Global satışlarda faturaların içerikleri oldukça farklıdır. Birkaç ülke faturanın belirli bir biçimde olmasını şart koşmaktadır. Ancak çoğu ülke için, ilgili tüm bilgiler dahil edildiği sürece satıcı veya ihracatçının versiyonu kabul edilebilir. Genelde İngilizce hazırlanan ticari faturaların, bazen ithalatçı ülkelerin dilinde yazılması mecburi tutulabilir.

Uluslararası standart uygulamada faturanın durumu genel olarak ICC’nin akreditiflere ilişkin kurallarında yansıtılır. İlgili hususlar,  UCP 600’ün (Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits 600) 18. ve 38. maddeleri ile ISBP 745’in   (International Standard Banking Practice 745) C1-15 arasındaki maddelerde yer alır. Buna göre çok genel olarak akreditifte aksine bir şart yoksa bir faturanın imzalı ve tarihli olmasına gerek yoktur ancak asgari düzeyde aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir.

 • Lehdar tarafından düzenlenmelidir.
 • Amirin adına düzenlenmiş olmalıdır.
 • Mal tanımını tam olarak göstermelidir.
 • Fatura indirimler veya avans ödemelerini içerebilir.
 • “Geçici”, “proforma” veya benzeri ibarelerle işaretlenmiş bir fatura kabul edilemez.

Ticari Faturaların İçeriği

Dış ticaret işleminin özellikleri ve ülke mevzuatları faturaların içeriğini oldukça fazla farklılaştırmaktadır. Aşağıda bir ticari faturanın içeriğinde yer alabilecek kalemler yer almaktadır.

İşlemle ilgili bilgiler

 • Fatura numarası
 • Fatura tarihi
 • Sipariş numarası
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı
 • Navlun ve sigorta prim tutarları,
 • Para birimi
 • Ödeme şekli
 • (kullanılıyorsa) Akreditif no

 İhracatçı ve ithalatçı ile ilgili bilgiler

 • İhracatçı/satıcı bilgileri (isim, adres, vergi no vb.)
 • İthalatçı/alıcı bilgileri (isim, adres, vergi no vb.)
 • (varsa) İhbar tarafının bilgileri

 Malın nakliyesi ile ilgili bilgiler

 • Taşıma belgesi numarası
 • Forwarder
 • HS kodu
 • Malların net tanımı
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı,
 • Incoterms
 • Malın menşei
 • Sigorta
 • İhracat tarihi, taşıma araçları ve nihai varış yeri

Türk Gümrük Mevzuatında Ticari Fatura

Yukarıda belirtildiği üzere, Türk gümrük mevzuatında da ithalat faturalarında imza ve kaşe zorunluluğu ve orijinal-kopya ayrımı bulunmamaktadır. Sadece Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılan satışlarda, eşyanın antrepoda devredilmesi veya Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılması durumlarında, ithalatta gümrük idaresine ibraz edilecek faturaların yurtiçinde düzenlenmiş olması halinde şekli ve nizamı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre imza da dahil olmak üzere içermesi gereken unsurları taşıyan faturalar kabul edilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinde de gümrük idaresine ibraz edilecek faturalarda şekil niteliklerine ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen; içerik olarak Yönetmeliğin 115. Maddesine göre aşağıda yer alan unsurları taşıyan faturalar kabul edilmektedir.

a) Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,

b) Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi,

c) Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,

ç) Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi),

d) Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi),

e) Eşyanın tanımı ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı,

f) Eşyanın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi),

g) Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev’i, marka ve numarası ve adedi,

ğ) Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri,

h) Eşyanın gönderilme şekli,

ı) İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

 

Yayın Tarihi: 16.03.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.