Utrader Bilgilendiriyor: Teslim Şekilleri (Incoterms®): Neden Var? Kapsamı Nedir?

Teslim Şekilleri (Incoterms®): Neden Var? Kapsamı Nedir?

Ülkeler arasındaki mevzuat ve uygulama farklılıkları, yerel teamüller ve anlaşmaya taraf olanların   masraf ve risk algıları, dış ticaret yapanların formal veya informal ilişkilerinde yanlış anlamalara, ihtilaflara ve nihayetinde hukuki sorunlarına dönüşebilir. Gelinen nokta ise, müşteri, itibar, zaman ve para kaybına yol açar.

Dış ticarette malın, satıcının işyerinden alıcının işyerine kadar olan yolcuğunda, satıcının fiili kontrolünden çıkması ile alıcıya teslimi ve onun kontrolü altına girmesi farklı an ve yerlerde gerçekleşir. İşte bu noktada, tarafların risk ve masraflarının hangi noktada başlayıp sona erdiği ve bunların nasıl paylaşılacağı konusu önem kazanır.

Bu paylaşımın bir sözleşmeye üzerinden yapılması makul bir seçenek gibi görünmesine rağmen; firmaların bu konuda sürekli bir uzmana ihtiyaç duymaları, sözleşmede ortak bir ticaret dilinde uzlaşılmasının zorlukları ve karmaşık metinlerin uygulanma sorunları gibi nedenler karşımıza çıkar.

İşte Türkçede Teslim Şekilleri, İngilizcede Delivery Terms olarak da ifade edilen International Commercial Terms (Incoterms®) yukarıda bahsedilen zorluklar ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuştur. Incoterms sayesinde küresel dünyadaki tüccarlar ortak bir ticaret dili geliştirmişler ve bunun sonucunda da birbirlerine artan güvenleri; küresel ticaret hacmini genişletmiştir. Incoterms’ler 2023 itibariyle 31 farklı dile çevrilmiş olarak 140’tan fazla ülkede kullanılmaktadır. DHL’e göre Incoterms’ler, uluslararası satış sözleşmelerinin yüzde 90’ının ayrılmaz bir parçasıdır.

Incoterms Neleri Kapsar?

Incoterms temel olarak, bir dış ticaret sürecinde alım satıma konu olan malın taraflar arasındaki hareketinde (tesliminde) risklerin ve masrafların nasıl bölüşüleceğine dair kurallar bütünüdür.

Incoterms aşağıdaki sorulara yanıt vermektedir:

 • Malları taşıma aracına/ilk taşıma aracına yükleme sorumluluğu ve masrafı kim tarafından üstlenecektir?
 • Yurtiçi taşıma (inland transportation) ve uluslararası taşıma sorumluluğu ve masrafı kime aittir?
 • Emtea sigortasının (Insurance) primini kim ödeyecektir?
 • İhracat resmi süreçleri kimin sorumluğundadır?
 • Varış yerinde boşaltmayı ve resmi süreçleri kim yürütecektir?
 • Varış yerindeki gümrük ve diğer vergileri hangi taraf ödeyecektir?

Her bir Incoterms® kuralında yer alan A/B maddeleri, teslim şekillerinin neyi kapsadığını da göstermektedir. Kurallardaki A harfi satıcının yükümlülüklerini, B harfi ise alıcının yükümlülüklerini gösterir.

A1 / B1: Genel Borçlar

A2 / B2: Teslim/Tesellüm

A3 / B3: Hasarın Geçişi

A4 / B4: Taşıma

A5 / B5: Sigorta

A6 / B6: Teslim/Taşıma Belgesi

A7 / B7: İhracat/İthalat İçin Gereken Gümrük İşlemleri

A8 / B8: Kontrol/Ambalajlama/İşaretleme

A9 / B9: Masrafların Paylaşımı

A10 / B10: İhbarlar

 

Incoterms Neleri Kapsamaz?

ABD Uluslararası Ticaret İdaresi’ne göre Incoterms;

 • bir satışın tüm koşullarını ele almaz.
 • Satışa konu olan malları tanımlamaz ve sözleşme fiyatını vermez.
 • Ödeme yöntemini ve zamanını ifade etmez.
 • Malların mülkiyetinin saklı tutulduğu ya da mülkiyetin satıcıdan alıcıya geçtiği zamanı belirtmez.
 • Alıcının ülkesindeki gümrük işlemleri için, satıcı tarafından sağlanması gereken belgeleri ifade etmez.
 • Malların satış sözleşmesine uygun olarak tedarik edilmemesine, gecikmeli teslimata veya anlaşmazlıkların halli mekanizmalarına ilişkin sorumluluklara atıf yapmaz.

 Ayrıca incoterms, CIP veya CIF dışında, taşınan malların sigortasına ilişkin sorumlulukları da kapsamaz.

 

 — Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 15.06.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.