Utrader Bilgilendiriyor: Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)

Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce – ICC)

Görsel kaynağı: ICC

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından kendilerini “Barış Tüccarları” olarak adlandıran bir grup sanayici, finansör ve tüccar tarafından dünyada ticari ilişkileri yönetecek kuralları oluşturmak amacıyla kuruldu. Merkezi Paris’te bulunan ve üyelerinin aidatları ile finanse edilen MTO bugün, 170’den fazla ülkede yer alan ve yaklaşık bir milyar çalışanı bulunan 45 milyon şirketi kurumsal olarak temsil etmektedir. Dünyanın en büyük şirketleri, KOBİ’ler, dernekler ve yerel ticaret odaları MTO’nun üyeleri arasında yer almaktadır. Örgüt özellikle işletmelerin uluslararası ticaret yapmasını kolaylaştırmak amacıyla hizmet vermektedir.

Şirketler, bankalar, hukuk firmaları, ticaret odaları, bireyler, dernekler ve diğer kuruluşlar, ülkelerindeki ulusal komiteler aracılığıyla MTO’ya dahil olmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934’den beri Türkiye’de ICC’nin temsilciliğini üstlenmektedir. Henüz ulusal bir komitenin oluşturulmadığı ülkelerde ise şirketler ve diğer kuruluşlar doğrudan üye olarak MTO’ya katılabilmektedirler.

MTO’nun başlıca hizmetleri şunlardır:

* Uluslararası iş anlaşmazlıklarının çözülmesi: MTO bünyesinde faaliyet gösteren ve 1923 yılından bu yana uluslararası yatırım ve ticaret anlaşmazlıklarının mahkeme dışı yöntemler ile çözülmesini amaçlayan MTO Tahkim Divanı (ICC International Court of Arbitration) dünyanın önde gelen tahkim kurumudur. MTO Tahkim Divanı’nından faydalanmak için MTO üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte MTO Tahkim Kurallarını benimsemek isteyen tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeye bu yönde bir madde koymaları gerekmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi verilerine göre Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimini en çok kullanan ülkeler sıralamasında ilk on içinde yer almaktadır. Tahkim Divanı dışında “MTO İhtilafların Dostane Halli Mekanizması (ICC ADR)” ve akreditiflerden doğan anlaşmazlıkların çözüm merkezi olarak çalışan “MTO Vesikalı Krediler Anlaşmazlık Çözüm Uzmanlığı Mekanizması”  (Documentary Credit Dispute Resolution Expertise – ICC DOCDEX) da tüm dünyadaki iş insanlarına hizmet vermektedir.

* Uluslararası ticaret uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla bütün ülkelerde geçerli olacak kural, standard ve kodların saptanması: Bu anlamda oda özellikle uluslararası ticarette geçerli olan aşağıdaki normları belirlemektedir.

– Akreditifli işlemlerin bankalar açısından anayasası olarak kabul edilen “Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamül ve Uygulamalar” (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP600 ve ona ek, dijital bir yardımcı olan e-UCP) bu standardların en önemlilerindendir. Bunların dışında; ICC 522 Tahsil İşlemleri İçin Yeknesak Kurallar, ICC 525 Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Yeknesak Kurallar ile ICC 590 Uluslararası Teminat Akreditifi (Standby) Uygulamaları (ISP98), Garantilere ilişkin Birörnek Kuralları (URDG 758), Forfaiting için ICC Tekdüzen Kuralları (URF 800) diğer global standardlarıdır.

– Dış ticaret işlemlerinde malın yolculuğunda tarafların masraf ve risklerinin tanımlandığı “Teslim Şekilleri” (International Commercial Terms – Incoterms) MTO’nun önemli standardlarındandır. En son yayınlanan Incoterms 2020 versiyonudur.

– MTO uluslararası ticaret ve yatırıma yönelik birçok Standart Sözleşme (Mal satışı, franchising, teknoloji transferi, distribütörlük, acenta, anahtar teslim işler, “Aradan çıkarmama ve ifşa etmeme”, gizlilik vb gibi) hazırlamaktadır. Bu sözleşmeler Kobiler için uluslararası ticareti kolaylaştıran Model sözleşmelerdir.

– Tedarik Zinciri Finans Tekniklerinin Standart Tanımlarını da MTO geliştirmektedir.

 

 

 — Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 12.06.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.