Utrader Bilgilendiriyor: Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Gümrük Örgütü

1948’de, Avrupa Ekonomik İş birliği Örgütü’nün (OEEC) öncülü olan Avrupa Ekonomik İş birliği Komitesi’nin bir çalışma grubunun, Avrupa devletleri arasında bir gümrük birliği oluşturma olasılığını incelemek için bir gümrük komitesini oluşturması ile bugünkü Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) temelleri atılmıştır. DGÖ’nün resmi adı Gümrük İş birliği Konseyi’dir. Dünya çapında gümrük idarelerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan Gümrük İş birliği Konseyi’ni kuran Anlaşma, 4 Kasım 1952’de yürürlüğe girmiştir. 1994’ten beri örgüt, “Dünya Gümrük Örgütü” olan gayriresmi adını benimsemiştir. Resmi ad ise, yalnızca kanunen gerekli olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Türkiye 1953 yılında kurucu üye olarak Gümrük İş birliği Konseyi’ne katılmıştır.

 

 

Dörtte üçü gelişmekte olan ülkelerden olan 185 DGÖ üyesi ülke, dünya ticaretinin %98’inden fazlasını yönetmektedir.

Dünya Gümrük Örgütü, yalnızca gümrük konularına odaklanan tek hükümetlerarası kuruluştur. Çalışmaları, küresel gümrük standartların geliştirilmesini, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesini ve uyumlu hale getirilmesini, ticari tedarik zinciri güvenliğini, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını, gümrük uygulama ve uyum faaliyetlerinin geliştirilmesini, sahteciliğe ve korsanlığa karşı girişimleri, kamu-özel sektör ortaklıklarını, etiğin teşvik edilmesini ve sürdürülebilir küresel gümrük kapasitesi oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Dünya Gümrük Örgütü, yukarıda belirtilen amaçları başarmak için çeşitli komiteler ve çalışma grupları oluşturmuştur. Bu yapılardan önemli olanları aşağıdaki gibidir:

Armonize Sistem (HS) Komitesi (Harmonized System Committee): Bu komite, tüm dünyada en önemli gümrük aracı olan tarife cetvelini malların tek tip sınıflandırılmasını sağlamak için yorumlamakta; teknolojideki gelişmeleri ve ticaret modellerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirmektedir.

Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi (Technical Committee On Customs Valuation): TCCV, DGÖ Kıymet Anlaşması’nın yorumlanmasında ve uygulanmasında teknik düzeyde yeknesaklığı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Menşe Kuralları Teknik Komitesi (Technical Committee On Rules Of Origin): TCRO; GATT 1994’ün eki Menşe Kuralları Anlaşması uyarınca bir DTÖ organı olarak DGÖ bünyesinde oluşturulmuştur. Bu komite tercihli olmayan menşe kurallarını uyumlu hale getirmenin teknik sürecini üstlenmekte ve yine belirli teknik sorunları incelemektedir.

İcra Komitesi (Enforcement Committee): Bu komite; DGÖ’nün güvenlik, ticari dolandırıcılık, karşılıklı idari yardımlaşma, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi alanlarda kaçakçılıkla mücadele, uyum ve istihbarat konusundaki çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Daimi Teknik Komite (Permanent Technical Committee): PTC gümrük süreçleri için uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar ile ilgili bilgileri derlemekte, incelemekte ve paylaşmaktadır. Bu komite özellikle ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili faaliyetlere odaklanmıştır.

DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması Çalışma Grubu (Working Group On The WTO Trade Facilitation Agreement): Bu grup, ticaretin kolaylaştırılması araçlarına özellikle vurgu yaparak, Anlaşma ile ilgili konularda bilgi yaymakta ve Anlaşmanın uygulama stratejilerine karar vermektedir.

E-Ticaret Çalışma Grubu (Working Group on E-Commerce): WGEC; e-ticaretle ilgili kesişen konuları ele almakta ve uygun harç/vergi tahsilat mekanizmaları ve kontrol prosedürleri de dahil olmak üzere e-ticaret gönderilerinin yönetimine pratik çözümler önermektedir.

DGÖ, yaklaşık yetmiş yıllık tarihinde, en önemlileri aşağıda belirtilen adımları atmıştır. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın 2023 bilgilendirmesine göre Türkiye, DGÖ bünyesinde halen yürürlükte olan 17 sözleşmeden 7’sini kabul etmiştir.

Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi Akit Taraflar
Gümrük Amaçlı Eşyanın Kıymetinin Belirlenmesine İlişkin Sözleşme (BDV) 28 Temmuz 1953
Ticari numuneler için ECS karnelerine ilişkin Gümrük Sözleşmesi 3 Ekim 1957 PG0134E1
 Gümrük Tarifelerinde Eşyanın Sınıflandırılmasına İlişkin Tarife Sözleşmesi  ( Değişik Madde XVI ) ve  Değişiklik Protokolü 11 Eylül 1959 NG0247E1a
Ambalajların Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi 15 Mart 1962 PG0131E1
Profesyonel ekipmanların geçici ithalatına ilişkin Gümrük Sözleşmesi 1 Temmuz 1962 PG0129E1
Sergi, fuar, toplantı veya benzeri etkinliklerde teşhir veya kullanım için eşyanın ithaline ilişkin tesislere ilişkin Gümrük Sözleşmesi 13 Temmuz 1962 PG0133E1
Malların geçici kabulü için ATA karnesine ilişkin Gümrük Sözleşmesi (ATA Sözleşmesi) 30 Temmuz 1963 PG0233E1
Denizciler için refah malzemelerine ilişkin Gümrük Sözleşmesi 11 Aralık 1965 PG0127E1
Bilimsel Ekipmanın Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi 5 Eylül 1969 PG0128E1
*Malların Uluslararası Transitine İlişkin Gümrük Sözleşmesi (ITI Sözleşmesi) 7 Haziran 1971 PG0132E1
Pedagojik Malzemenin Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi 10 Eylül 1971 PG0130E1
Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) 25 Eylül 1974 PG0248E1
Konteynerlere İlişkin Gümrük Sözleşmesi, 1972  [ ar ] 6 Aralık 1975 PG0313Ea
Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bastırılmasına Yönelik Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Uluslararası Sözleşme ( Nairobi Sözleşmesi) [ ar ] [ ru ] 21 Mayıs 1980 EG0019E1
Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin Uluslararası Sözleşme  [ ar  ]** [ ru ] 1 Ocak 1988 NG0264Ea
Geçici Kabul Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) [ ar ][ pt ][ es ][ ru ][ ch ] 27 Kasım 1993 PG0302Eb
Gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi)  tadil edildiği şekliyle 3 Şubat 2006 PG0316
Tablonun kaynağı:  https://www.trade.gov.tr/multinational-relations/the-world-customs-organization-wco

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 25.07.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.