Utrader Bilgilendiriyor: Deniz Taşımacılığında P&I Sigortaları

Deniz Taşımacılığında P&I Sigortaları

Kısaca P&I olarak bilinen; Koruma ve Tazmin Sigortası, gemi sahiplerine, operatörlere ve kiralayanlara, gemilerin ticari işletiminde karşılaşılan üçüncü taraf sorumlulukları için teminat sağlamaktadır. 

P&I sigortaları, denizcilik sektörünün bir nevi kooperatifleşmesi olan kar amaçsız P&I kulüpleri tarafından sağlanmaktadır. Dünya ticaret filosunun tonaj olarak %90’ı bu kulüplerin sigortalarını kullanmaktadır. P&I Kulüpleri karşılıklılık esasına dayanır. Bu karşılıklılık, her gemi sahibinin kendisinin ve diğer tüm üyelerin neden olduğu kayıpların bir kısmını karşılamakla yükümlü olduğu anlamına gelir. Bu anlamda gemi sahipleri bir P&I Kulübüne katıldıklarında hem sigorta sağlayıcısı hem de sigorta alıcısı olurlar. 

Kulüp, gemi sahibi üyeleri temsil eden direktörler komitesi tarafından kontrol edilir. Ancak sigorta uzmanları, deniz hukuku avukatları ve denizcilerden oluşan profesyoneller tarafından  yönetilir. Her üye gemiye P&I kulübüne üye olduğunu gösteren bir “giriş sertifikası” verilir. Kulübe üye gemiler, gemi denetimlerine tabi tutulabilir. 

Kulüp sigortası ile genel olarak aşağıdaki hususlar teminat altına alınmaktadır:

* Sigortalı bir gemide çalışan bir denizcinin kişisel yaralanması veya ölümüyle ilgili tazminat ödeme yükümlülüğü ve bu tür yaralanma veya ölümle ilgili olarak hastane, tıbbi, cenaze ve diğer masraflar.

* Sigortalı bir gemide çalışan bir denizcinin hastalığıyla ilgili tazminat ödeme yükümlülüğü ve bu hastalıkla ilgili olarak hastane, tıbbi, cenaze ve diğer masraflar.

* Sigortalı bir gemide çalışan denizcilere ödenecek ücretler ve gemi kazası nedeniyle işsiz kalma tazminatı.

* Sigortalı bir gemide çalışan denizcilerin geri gönderme masrafları ve yerine başka bir denizci yerleştirme masrafları.

* Gemi yönünün değişmesi nedeniyle oluşan ekstra masraflar.

* Denizcilerin eşleri ve çocukları için yapılan masraflar.

* Kaçak yolcular, firariler ve mültecilerle ilgili masraflar.

* Hayat kurtarmayla ilgili masraflar.

* Denizcilerin ve diğer kişilerin eşyalarıyla ilgili kayıp veya zarar masrafları.

* Karantina ve dezenfeksiyonla ilgili masraflar.

* Sigortalı gemi ile diğer gemiler arasında çarpışma sonucu oluşan sorumluluklar.

* Sigortalı gemide bulunmayan mülkün kaybı veya zarar görmesiyle ilgili sorumluluklar.

* Kirlilikle ilgili sorumluluklar.

* Yedekte çekme ile ilgili sorumluluklar.

* Diğer hizmetler için yapılan tazminatlar ve sözleşmelerle ilgili sorumluluklar.

* Gemi enkazının kaldırılmasıyla ilgili sorumluluklar.

* Kargo ile ilgili sorumluluklar.

* Karşılanamayan genel avarya katkıları ile ilgili sorumluluklar.

* Geminin genel avarya payıyla ilgili sorumluluklar.

* Sigortalı gemide bulunan kargodan başka mülkün kaybı veya zarar görmesiyle ilgili sorumluluklar.

* Mahkemeler, kurullar veya yetkililer tarafından sigortalı gemiyle ilgili olarak verilen cezalar.

* Gemiye veya mülke el koyma ile ilgili sorumluluklar.

* Resmi soruşturmalarda yapılan masraflar.

Her sigortada olduğu üzere kulüp üyesi bu teminatlardan kendisine uygun olanı seçer ve kapsandığı teminata göre prim öder.

P&I Sigortacılarının Kurallarına göre Genel Olarak Kuvertür (Kapsam) Dışında Olan Rizikolar şunlardır:

* Tekne makine sigortası tarafından karşılanan rizikolar

* Çifte sigortalanmış rizikolar

* Hukuka aykırı hareket neticesinde ortaya çıkan rizikolar

* Geminin klas haricinde olması, bayrak devletinin öngördüğü kanuni gereklere uyulmamış olması nedenleriyle karşılaşılan rizikolar

* Savaş ve terör nedeniyle karşılaşılan rizikolar

* Radyoaktif yük taşınmasından doğan sorumluluk ve tazminatlar

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 08.07.2024

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.