Utrader Bilgilendiriyor: Akreditifin Kullanım Yerleri, Faydaları ve Dezavantajları

Akreditifin Kullanım Yerleri, Faydaları ve Dezavantajları

Kelime olarak itibar vermek, tasdik ve temin etmek anlamına gelen ve dış ticaretin yaygın ve en garantili ödeme şekillerinden biri olan akreditifi, en basit haliyle bir koşullu havale olarak tanımlamak mümkündür.

Daha teknik anlamıyla akreditif, “alıcının talep ve talimatlarına dayanarak bir bankanın belli bir paraya kadar, belirli bir vade dahilinde, belli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapılacağını, satıcı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul ve iştira edeceğini, satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir”

Akreditifin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yazılan kuralları vardır. 1933 yılından beri kullanımda olan ve en son 2007 yılında revizyonu yapılan bu kurallar “UCP-Uniform Customs and Practices for Documentary Credits” olarak bilinirler. Bu kurallara göre Akreditifin tanımı şu şekildedir: “Akreditif, adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamına gelir.”

Akreditifli Ödeme Şeklinin Kullanıldığı Durumlar

 • Alıcının mali durumu ve ticari karakteri hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması veya riskinin alınmak istenmemesi durumunda kullanılabilir.
 • İthalatçı veya ihracatçı ülkenin, döviz kontrolünü sağlayabilmek amacıyla getirdiği yasal kısıtlamaları aşmak veya benzeri ülke risklerini bertaraf etmek için akreditif kullanılabilir.
 • Bazı ülkeler akreditifli ödemeyi şart koşmaktadırlar.

Akreditifli Ödeme Şeklinin Alıcıya Sağladığı Faydalar:

 • Akreditif şartlarının alıcının talep ve talimatına göre belirlenmesi nedeni ile alıcı, bankasının bu şartlar yerine getirilmedikçe satıcıya ödemede bulunmayacağından emindir.
 • Mallar akreditifte belirtilen şartlara göre gönderileceği için alıcı malları zamanında elde etme olanağına sahip olmaktadır.
 • Kırmızı Şartlı Akreditif’te (Red Clause L/C) olduğu gibi, sevkiyat gerçekleştirmeden mal bedelinin bir kısmını avans olarak alma imkanı elde edebilmektedir.
 • Satıcı malları vadeli (kredili) veya kabul kredili akreditifli olarak satmaya razı olduğu taktirde; alıcı malları teslim alıp – sattıktan sonra mal bedelini vadesinde ödeme kolaylığı elde edebilmektedir.

Akreditifli Ödeme Şeklinin Satıcıya Sağladığı Faydalar:

 • Akreditif karşılığı ödemede, satıcı, akreditif şartlarına uygun hareket ettiği taktirde, satış bedelinin kendisine ödeneceğine dair bir banka taahhüdüne sahip olmaktadır. Böylece alıcının kişisel taahhüdünün dışında banka bir güven aracı olarak devreye girmektedir.
 • Satıcı bu yolla sevk öncesi finansman imkanı sağlayabilmektedir. Bu imkan, malın ihracından önce kısmi veya tam bir ödeme olarak ortaya çıkabileceği gibi, vadeli bir satımdan da oluşabilmektedir. Satıcı malları vadeli olarak satmasına rağmen vade sonuna kadar beklemek istemezse, kabul edilen poliçesini veya teyitli akreditifini iskonto ettirmek sureti ile vadeden önce tahsil etme imkanına sahip olmaktadır.
 • Satıcı akreditifini teminat göstererek kredi kullanabilmekte, taahhüt işlerine girebilmektedir.
 • Satıcı akreditif sayesinde alıcı ülkesinde meydana gelen idari kısıtlamalara karşı da korunmuş olmaktadır.

Akreditifli Ödemenin Dezavantajları

 • Akreditifli işlemler yoğun dokümana dayanmaktadır.
 • Akreditif bir kez açıldıktan sonra geri dönülemez olduğundan dolayı Kural ve tekniklerin bilinmemesi veya az bilinmesi geri dönülmez kayıplara sebep olabilmektedir.
 • Bankacılık işlemleri ve taahhüt nedeniyle ile akreditif işlemlerinin maliyeti fazla olmaktadır.
 • Vesaikin hazırlanmasında yapılacak hatalar, rezerv nedeniyle akreditifin taahhüdünü ortadan kaldırabilmektedir.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 04.05.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.