Utrader Bilgilendiriyor: Adım Adım Peşin Ödeme

Adım Adım Peşin Ödeme

Türkiye’den yapılan bir ihracatın örneklendirildiği “banka üzerinden yapılan bir peşin ödemede” iş akışı, açıklamaları ile birlikte şematik olarak aşağıda yer almaktadır.

 

  1. İhracatçı ve ithalatçı bir alım satım sözleşmesi yaparak, sözleşmede ödeme şeklinin peşin olacağını belirtirler. Yüksek satış bedeli içermeyen dış ticaret işlemlerinde proforma faturanın taraflarca imzalanmış son hali de sözleşme yerine geçebilir.
  2. İthalatçı, peşin ödemeye konu olan malın bedelinin havale edilmesi için bankasına talimat verir.
  3. İthalatçının bankası aldığı havale talimatını yerine getirerek nostro ve vostro hesapları marifetiyle mal bedelini ihracatçının ülkesindeki bir muhabir şubesine veya doğrudan ihracatçının bankasına swift üzerinden transfer eder.
  4. İhracatçının ülkesinde, ödeme emrini alan banka, bedeli ihracatçının hesabına işler. Bu noktada ihracat bedellerinin yurda getirildiğini ve İhracat Genelgesinde belirtilen oranda dövizin bankaya satıldığını tesvik eden belge olan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek ve mecburi döviz satışı yapılmak zorundadır. Bankalarca peşin bedel tutarının firma hesabına geldiği tarihten itibaren azami 24 ay içerisinde İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de çevrimiçi bankacılık hizmetleri ile İBKB düzenlenebilmekte ve onay anında geçerli olan TCMB kurundan zorunlu döviz satışı (ihracat bedelinin %40’ı) yapılabilmektedir.
  5. Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi olacağı unutulmamalıdır. Bu noktadan itibaren tarafların anlaştıkları teslim şekline göre malların fiili ihracatı başlatılır. Ancak ihracat başlatılırken, ihracatçılarca gümrük beyannamesi üzerine ihracatın peşin bedel karşılığı yapıldığı mutlaka belirtilir. Akabinde gümrük işlemleri tamamlanan mal ithalatçıya doğru yola çıkar.
  6. Fiili ihracat yapıldıktan sonra ihracatçı, kendi bankasına veya ithalatçının bankasının muhabir şubesine ithalatçıya gönderilmek üzere dış ticaret vesaikini teslim eder. Peşin ihracatta bankaya verilen taşıma belgesinin ithalatçı adına düzenlenmesi gereklidir.
  7. Banka vesaik üzerinde gerekli kontrol ve kayıtları yaparak, vesaiki ithalatçının ülkesindeki ithalatçının bankasına gönderir ve hesabı kapatır.
  8. İthalatçının bankası, ihracatçının bankası veya ihracatçının ülkesindeki muhabir şubesi tarafından kendisine gönderilmiş vesaiki ithalatçıya teslim eder.
  9. İthalatçı almış olduğu vesaik ile kendi gümrüğüne başvurur.
  10. Gümrük işlemlerini tamamlayan ithalatçı mala sahip olur.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 22.05.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.