Utrader Bilgilendiriyor: Adım Adım Mal Mukabili Ödeme

Adım Adım Mal Mukabili Ödeme

Türkiye’den yapılan bir ihracatın örneklendirildiği “vesaikin sürecinin ve ödemenin banka üzerinden yapıldığı bir mal mukabili ödemede” iş akışı, açıklamaları ile birlikte şematik olarak aşağıda yer almaktadır.

 

  1. İhracatçı ve ithalatçı bir alım satım sözleşmesi yaparak, sözleşmede ödeme şeklinin mal mukabili olacağını belirtirler. Yüksek satış bedeli içermeyen dış ticaret işlemlerinde proforma faturanın taraflarca imzalanmış son hali de sözleşme yerine geçebilir.
  2. Bu noktadan itibaren tarafların anlaştıkları teslim şekline göre malların fiili ihracatı başlatılır. Akabinde gümrük işlemleri tamamlanan mal ithalatçıya doğru yola çıkar.
  3. İhracatçı sevk vesaikini, “Bedelsiz Teslim” talimatı ile ithalatçıya verilmesi amacıyla bankasına teslim eder.
  4. İhracatçının bankası, sevk vesaikini ithalatçının bankasına gönderir.
  5. İthalatçının bankası, vesaiki ithalatçıya bedelini tahsil etmeksizin teslim eder.
  6. İthalatçı almış olduğu vesaik ile kendi gümrüğüne başvurur.
  7. Gümrük işlemlerini tamamlayan ithalatçı mala sahip olur.
  8. İthalatçı mal bedelini belirlenen zamanda ya da ülke mevzuatının izin verdiği sürede kendi bankasına öder.
  9. İthalatçının bankası, tahsil ettiği mal bedelini, ihracatçının bankasına transfer eder.
  10. Söz konusu mal bedelinin istisnalar hariç fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada ihracatçının bankası, kendisine gönderilen mal bedelini ihracatçıya öder. Bu noktada ihracat bedellerinin yurda getirildiğini ve İhracat Genelgesinde belirtilen oranda dövizin bankaya satıldığını tesvik eden belge olan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek ve mecburi döviz satışı yapılmak zorundadır. Türkiye’de çevrimiçi bankacılık hizmetleri ile İBKB düzenlenebilmekte ve onay anında geçerli olan TCMB kurundan zorunlu döviz satışı (ihracat bedelinin %40’ı) yapılabilmektedir.

Eğer yukarıdaki işlem Türkiye’deki bir firmanın mal mukabili olarak ithalat işlemi olsaydı, bazı durumlar ve mallar için ithalatta, %6 KKDF kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.

Mal mukabili ödemede vesaikin ve/veya mal bedelinin gönderilmesinde bankaların kısmen devreden çıkması da mümkündür.  Böyle bir durumda, ihracatçı evrakları malın gönderildiği taşıma aracı, hızlı kargo veya posta ile gönderirken ödemeyi efektif olarak alabilir. Sonrasında ihracatçı mal bedelinin alışını yaptırarak (İBKB işlemleri) ihracat hesabını kapatır.

 

— Yazılarımızda yapay zeka ile üretilmiş metin ve çalışmalar kullanılmamaktadır —

Yayın Tarihi: 25.05.2023

© Bu yazının telif hakkı Utrader’e ait olup, ancak kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak kullanılabilir, yayınlanabilir.