Ne Yapmaya Çalışıyoruz?

Derneğimizin çalışma konuları:

1- İş dünyası-üniversite iş birliğini tesis ederek, iş dünyası için gerekli nitelikli eleman yetiştirilmesi amacı ile ortak projeler üretmek, aktiviteler düzenlemek, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayınlanmaları faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek ve çeşitli konularda her türlü araştırmalar yaptırmak.
2- Farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere burslar vermek,
3- Dernek üyeleri arasında, sevgi, saygı, birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahibi insanlara ayni ve nakdi bağışta bulunmak,
4- Derneğin amacına yönelik olarak tek başına veya diğer paydaşlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum, kongre, kurs, seminer, eğitim ve panel gibi etkinlikleri düzenlemek, bu ve buna benzer düzenlenen etkinlikler ile ilgili üyelerini haberdar etmek ve katılımlarına yardımcı olmak,
5- Eğitim kuruluşlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için çalışmalarda bulunmak,
6- Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için veya dernek üyelerinin mesleki veya kişisel gelişimi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ve bunların satışından gelir elde etmek,
7- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
8- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak ve bunlardan bağış elde etmek,

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön