Akreditif Vaka Sorusu 2

Yine yeni bir akreditif vaka sorusu ile karşınızdayız. Sorumuzu doğru bilenler arasından çekilecek kurada kazanan 7 takipçimize, aşağıdaki belirtilen ve kendi seçecekleri kitaplardan birisini hediye edeceğiz.

Amir banka (A bank) akreditifini açar, İhbar bankası (I bank) aracılığıyla ihbar eder, Akreditif İhbar bankası nezdinde iştira yöntemi ile kullanımdadır. Yani 41A alanında “available with advising bank by negotiation” şeklinde bilgi vardır. Akreditifte belgeler olarak tam takım “to order” konşimento, fatura ve paket listesi istenmiştir.

 

Lehtar yüklemeyi yaptıktan sonra belgeleri I bank’a ibraz eder. Belgelerin arasında tam takım orijinal konşimento yerine kopya konşimento ibraz edilmiştir. Malların gümrükte beklememesi ve gecikme olmaması için orijinal taşıma belgesini beyaz ciro (blank endorsement) yaparak direk olarak amire gönderdiğini belirtir. Diğer bakımlardan evraklarının uygun olduğunu sadece orijinal taşıma belgesi yerine kopya ibraz ettiğini belirtir ve belgelerin iştira edilebilmesi için amir bankadan yetki istenmesini talep eder. Yani orijinal taşıma belgesi yerine ibraz edilen kopya nüshalar nedeniyle oluşan rezervin kaldırılması için amir bankaya teleks gönderilmesini ister.

 

Bunun üzerine I bankası ibraz edilen belgeleri inceler, tek rezervin kopya taşıma belgesi olduğuna karar verdikten sonra, amir bankaya bu rezervin kabul edilip edilmediği konusunda mesaj gönderir. Rezervin kabul edilmesi halinde belgeleri iştira edeceğini belirtir.

 

Amir Banka (A) mesajı aldıktan sonra durumu amire bildirir ve rezervin kaldırılması konusunda talimat vermesini ister. Amir rezervin kaldırılması konusunda talimat verir. Amir banka (A) bu talimat üzerine I bankasına mesaj gönderir. Rezervin kabul edildiğini ve iştira edebileceğini bildirir. Bunun üzerine I bankası iştira eder, belgeleri gönderir ve amir bankadan parasını talep eder.

 

Amir banka 2 gün sonra belgeleri alır ve inceler. Orijinal konşimento yerine kopya suret ibraz edilmesi dışında rezerv olmadığını görür, bunun üzerine amirin (alıcının) hesabını borçlandırır, I bankasına ödeme yapar. Amir hesabının borçlandırılmasından iki gün sonra amir bankaya müracaat ederek malların geldiğini ancak orijinal konşimentonun henüz gelmediğini ve bu yüzden malları çekemediğini, zaten hesabının borçlandırıldığını, bankaya borcu kalmadığını, malı çekebilmesi için taşıma şirketi adına kendisine “steamship indemnity” (konşimento garantisi) verilmesini talep eder.

 

Amir banka, amirden zaten mal bedelini aldığını ve lehtara ödemenin gerçekleştirildiğini, bir risk kalmadığını düşünerek müşterisinin işinin görülmesi için Steamship Indemnity (Letter of Indemnity)(LOI) hazırlar ve amire (alıcıya) verir, bir sakınca görmez. Amir LOI ile malı taşıma firmasından teslim alır.

 

Bir hafta sonra amir banka (A), bir başka bankadan (X bankası) bir tahsil talimatı alır. Taksil talimatının ekinde bir 1 poliçe, fatura ve akreditif işleminin orijinal konşimentosu vardır. Amir banka buna bir anlam veremez, hemen Amire ulaşmaya çalışır ancak temas kuramaz. Bunun üzerine X bankasına bir mesaj gönderir, nezdindeki akreditif konusu mal ile bu konşimento konusu malın aynı olduğunu, akreditif amirine ulaşamadığını, bu bedelin zaten ödendiğini bir sorun olmaması gerektiğini belirtir.

 

Mesajı alan X bankası kendisine cevaben şunları yazar: “müşterimle görüştüm, sizin müşteriyi tanımadığını, bu konşimentoyu ciro yoluyla aldığını, bütün orijinaller bizim müşteride olduğuna göre hak sahibinin bizim müşterimizdir. Anladığımıza göre bankanız düzenlediği “Steamhip Indemnity “ ile malların çekilmesine aracılık etmiştir. Bu yüzden müşterim mal bedelini temsil eden poliçenin ödenmesini talep etmektedir. Aksi takdirde taşıma firmasına müracaat ederek mal bedeli ve masraflarını isteyecektir. ”

Not: Cevaplarınızı 28 Ağustos 2020, saat 23:59’a kadar gönderebilirsiniz.